Izaberite stranicu
ЗАШТО СТУДИРАТИ ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО?

 

 • Привредна грана која непрестано расте и развија се
 • Сигурно запослење у туристичким агеницијама, хотелима, ресторанима, туристичким организацијама, националним парковима, итд.
 • Рад са људима у динамичном окружењу, путовања.

 

ЗАШТО СТУДИРАТИ НА ВПШ?

 

 • Стекни вештине и знање кроз практичан рад и стручну праксу у компанијама као што су туристичко-хотелски комплекс „Фрушке терме“,Етно село „Врдничка кула“, Хотел Војводина,туристичка агенција „Мозаик Примо“, Kompas Tourism & Travel, Magelan Travel, Туристичка организација Војводине, итд.
 • Учи у малим групама кроз интерактивну наставу и са приступачним професорима
 • Усвоји знања кроз мултидисциплинарни приступ– стручни предмети из туризма, али и из економије, менаџмента, информационих технологија, страних језика
 • Заврши студије за 3 године и запосли се или настави студије на мастер студијском програму
 • Студирај у кампусу у Новом Саду и искористи све погодности за студенте (домови, менза, стипендије итд.)
 • Искористи буџетска места и повољне школарине

 

КАДА И КАКО КОНКУРИШЕМ?  – више информација о конкурсу можете наћи овде

 

Датум конкурса објављује министарство крајем маја. Запрати нашу Facebook страницу да будеш информисан

 

КАКО И КАДА ПОЛАЖЕМ ПРИЈЕМНИ?

 

Када је пријемни? Датум пријемног испита објављује Министарство крајем маја. Запрати нашу Facebook страницу да будеш информисан

 

Како да се припремим? Преузми збирку задатака за пријемни

 

Како изгледа пријемни? Полажу се 2 предмета по избору: географија, социологија, психологија, економија, пословна економија, математика или информатика

 

Како се рангирају студенти? Максимум бодова је 100.

 

40 бодова из средње школе (збир просечних оцена из свих разреда x 2)

30 бодова на 1. предмету на пријемном

30 бодова на 2. предмету на пријемном

 

ДЕТАЉНИЈЕ О ПРОГРАМУ ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО

 

Основне струковне студије на студијском програму Туризам и хотелијерство конципиране су у складу са потребама тржишта рада, трендовима у високошколском образовању утемељеним на смерницама Болоњске декларације и савременим тенденцијама у туризму. Туристичка привреда запошљава веома велики број људи, а с обзиром на сталан пораст броја туриста, како у свету, тако и у Србији, очекује се да ће потребе за кадровима у области туризма и хотелијерства такође расти.

 

Студијски програм Туризам и хотелијерство заснива се на мултидисциплинарном приступу и синергији теоријских и практичних знања, а поред стручних предмета из области туризма и хотелијерства обезбеђује и знања из економије, менаџмента, коришћења информационих технологија и познавања страних језика, у циљу што квалитетнијег оспособљавања студената за послове у туристичкој и хотелијерској делатности.

 

Важан сегмент студијског програма подразумева усвајање и усавршавање вештина и знања кроз стручну праксу која се обавља у бројним организацијама са којима Висока пословна школа струковних студија успешно сарађује.

 

Студенти ће након завршених основних струковних студија стећи савремена теоријска и практична знања и вештине које могу примењивати у најсложенијим ситуацијама са којима ће се сусретати у обављању својих свакодневних професионалних активности.

 

Разноликост послова у туризму веома је изражена, што као резултат доноси бројне могућности за запошљавање. Студенти се након завршених основних струковних студија на студијском програму Туризам и хотелијерство могу запослити на различитим позицијама у:

 

 • туристичким агенцијама
 • хотелима, ресторанима и другим угоститељским објектима
 • организацијама у вези са саобраћајем
 • авиокомпанијама или cruising компанијама
 • у локалним, регионалним и националним туристичким организацијама
 • дестинацијским менаџмент организацијама
 • националним парковима, аква-парковима, тематским парковима, установама културе, винаријама и др.
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 17ОО01 Основи економије 1 3+2 7
2 17СТ01 Основи менаџмента 1 2+2 6
3 17СТ03 Пословно право 1 2+2 6
4 Изборна корпа (Први страни пословни језик 1) 1 2+2 5
17СТ02Е Први страни пословни језик 1 Енглески
17СТ02Н Први страни пословни језик 1 Немачки
5 Изборна корпа I 1 2+2 5
17ОО03 Психологија
17ОО02 Социологија
6 17СТ04 Основи организације 2 2+2 6
7 17СТ05 Рачуноводство 2 3+2 7
8 17ОО05 Национална економија 2 2+2 6
9 17ОО04 Математика 2 2+2 6
10 Изборна корпа II 2 2+2 6
17СА02 Еколошки менаџмент
17СА01 Агроекономија
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 17СА27 Економика туризма 3 2+2 6
2 17СТ26 Основи туризма и хотелијерства 3 3+2 6
3 17СА03 Примена информационих технологија 3 3+2 7
4 17СА24 Посебни облици туризма 3 2+2 6
5 Изборна корпа III 3 2+2 6
17СА25 Природни ресурси у туризму
17СА26 Туристичка географија
17СТ36 Увод у Европску унију
6 17СТ27 Маркетинг у туризму 4 2+2 6
7 17СА04 Пословна статистика 4 3+2 7
8 Изборна корпа (Први страни пословни језик 2) 4 2+2 5
17СТ09Е Први страни пословни језик 2 Енглески
17СТ09Н Први страни пословни језик 2 Немачки
9 17СТ28 Менаџмент догађаја 4 3+2 7