ZAŠTO STUDIRATI TURIZAM I HOTELIJERSTVO?

 • Privredna grana koja neprestano raste i razvija se
 • Sigurno zaposlenje u turističkim agenicjama, hotelima,restoranima, turističkim organizacijama, nacionalnim parkovima, itd.
 • Rad sa ljudima u dinamičnom okruženju, putovanja.

ZAŠTO STUDIRATI NA VPŠ?

 • Stekni veštine i znanje kroz praktičan rad i stručni praksu u kompanijama kao što su Hotel Novi Sad, Hotel Vojvodina, Kompas Tourism & Travel, Magelan Travel, Turistička organizaciji Vojvodine, itd.
 • Uči u malim grupama kroz interaktivnu nastava i sa pristupačnim profesorima
 • Usvoj znanja kroz multidisciplinarni pristup – stručni predmeti iz turizma ali i iz ekonomije, menadžmenta, informacionih tehnologija, stranih jezika
 • Završi studije za 3 godine i zaposli se ili nastavi studije na Master studijskom programu
 • Studiraj u kampusu u Novom Sadu i iskoristi sve pogodnosti za studente (domovi, menza, stipendije, itd.)
 • Iskoristi budžetska mesta i povoljne školarine

KADA I KAKO KONKURIŠEM?  – više informacija o konkursu možete naći ovde

Datum konkursa objavljuje ministarstvo krajem maja. Zaprati našu Facebook stranicu da budeš informisan

KAKO I KADA POLAŽEM PRIJEMNI ?

Kada je prijemni? Datum prijemnog ispita objavljuje Ministarstvo krajem maja. Zaprati našu Facebook stranicu da budeš informisan

Kako da se pripremim? Preuzmi zbirku zadataka za prijemni

Kako izgleda prijemni? Polažu se 2 predmeta po izboru: geografija, sociologija, psihologija, ekonomija, poslovna ekonomija, matematika ili informatika

Kako se rangiraju studenti? Maksimum bodova je 100.

40 bodova iz srednje škole (zbir prosečnih ocena iz svih razreda x 2)

30 bodova na 1 predmetu na prijemnom

30 bodova na 2 predmetu na prijemnom

 

DETALJNIJE O PROGRAMU TURIZAM I HOTELIJERSTVO

Osnovne strukovne studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo koncipirane su u skladu sa potrebama tržišta rada, trendovima u visokoškolskom obrazovanju utemeljenim na smernicama Bolonjske deklaracije i savremenim tendencijama u turizmu. Turistička privreda zapošljava veoma veliki broj ljudi, a s obzirom na stalan porast broja turista, kako u svetu, tako i u Srbiji, očekuje se da će potrebe za kadrovima u oblasti turizma i hotelijerstva takođe rasti.

Studijski program Turizam i hotelijerstvo zasniva se na multidisciplinarnom prisutupu i sinergiji teorijskih i praktičnih znanja, koji pored stručnih predmeta iz oblasti turizma i hotelijerstva obezbeđuje i znanja iz ekonomije, menadžmenta, korišćenja informacionih tehnologija i poznavanja stranih jezika, u cilju što kvalitetnijeg osposobljavanja studenata za poslove u turističkoj i hotelijerskoj delatnosti.

Važan segment studijskog programa podrazumeva usvajanje i usavršavanje veština i znanja kroz stručnu praksu koja se obavlja u brojnim organizacijama sa kojima Visoka poslovna škola strukovnih studija uspešno sarađuje.

Studenti će nakon završenih osnovnih strukovnih studija steći savremena teorijska i praktična znanja i veštine koje mogu primenjivati u najsloženijim situacijama sa kojima će se susretati u obavljanju svojih svakodnevnih profesionalnih aktivnosti.

Raznolikost poslova u turizmu veoma je izražena, što kao rezultat donosi brojne mogućnosti za zapošljavanje. Studenti se nakon završenih osnovnih strukovnih studija na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo mogu zaposliti na različitim pozicijama u:

 • turističkim agencijama
 • hotelima, restoranima i drugim ugostiteljskim objektima
 • saobraćajnim organizacijama
 • aviokompanijama ili kruzing kompanijama
 • u lokalnim, regionalnim i nacionalnim turističkim organizacijama
 • destinacijskim menadžment organizacijama
 • nacionalnim parkovima, akva-parkovima, tematskim parkovima, ustanovama kulture, vinarijama i drugim organizacijama.
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17OO01 Osnovi ekonomije 1 3+2 7
2 17ST01 Osnovi menadžmenta 1 2+2 6
3 17ST03 Poslovno pravo 1 2+2 6
4 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1) 1 2+2 5
17ST02E Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski
17ST02N Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački
17ST02R Prvi strani poslovni jezik 1 Ruski
17ST02F Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski
5 Izborna korpa I 1 2+2 5
17OO03 Psihologija
17OO02 Sociologija
6 17ST04 Osnovi organizacije 2 2+2 6
7 17ST05 Računovodstvo 2 3+2 7
8 17OO05 Nacionalna ekonomija 2 2+2 6
9 17OO04 Matematika 2 2+2 6
10 Izborna korpa II 2 2+2 6
17SA02 Ekološki menadžment
17SA01 Agroekonomija
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17SA04 Poslovna statistika 3 3+2 7
2 17SA03 Primena informacionih tehnologija 3 3+2 7
3 17ST26 Osnovi turizma i hotelijerstva 3 3+2 6
4 17SA24 Posebni oblici turizma 3 2+2 6
5 Izborna korpa III 3 2+2 6
17SA25 Prirodni resursi u turizmu
17SA26 Turistička geografija
6 17SA27 Ekonomika turizma 4 2+2 6
7 17ST27 Marketing u turizmu 4 2+2 6
8 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2) 4 2+2 5
17ST09E Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski
17ST09N Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački
17ST09R Prvi strani poslovni jezik 2 Ruski
17ST09F Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski
9 17ST28 Menadžment događaja 4 3+2 7
10 Stručna praksa I (TH) 4 0+0+5 4