Izaberite stranicu
ZAŠTO STUDIRATI TURIZAM I HOTELIJERSTVO?

 

 • Privredna grana koja neprestano raste i razvija se
 • Sigurno zaposlenje u turističkim agenicijama, hotelima, restoranima, turističkim organizacijama, nacionalnim parkovima, itd.
 • Rad sa ljudima u dinamičnom okruženju, putovanja.

 

ZAŠTO STUDIRATI NA VPŠ?

 

 • Stekni veštine i znanje kroz praktičan rad i stručnu praksu u kompanijama kao što su turističko-hotelski kompleks „Fruške terme“,Etno selo „Vrdnička kula“, Hotel Vojvodina,turistička agencija „Mozaik Primo“, Kompas Tourism & Travel, Magelan Travel, Turistička organizacija Vojvodine, itd.
 • Uči u malim grupama kroz interaktivnu nastavu i sa pristupačnim profesorima
 • Usvoji znanja kroz multidisciplinarni pristup– stručni predmeti iz turizma, ali i iz ekonomije, menadžmenta, informacionih tehnologija, stranih jezika
 • Završi studije za 3 godine i zaposli se ili nastavi studije na master studijskom programu
 • Studiraj u kampusu u Novom Sadu i iskoristi sve pogodnosti za studente (domovi, menza, stipendije itd.)
 • Iskoristi budžetska mesta i povoljne školarine

 

KADA I KAKO KONKURIŠEM?  – više informacija o konkursu možete naći ovde

 

Datum konkursa objavljuje ministarstvo krajem maja. Zaprati našu Facebook stranicu da budeš informisan

 

KAKO I KADA POLAŽEM PRIJEMNI?

 

Kada je prijemni? Datum prijemnog ispita objavljuje Ministarstvo krajem maja. Zaprati našu Facebook stranicu da budeš informisan

 

Kako da se pripremim? Preuzmi zbirku zadataka za prijemni

 

Kako izgleda prijemni? Polažu se 2 predmeta po izboru: geografija, sociologija, psihologija, ekonomija, poslovna ekonomija, matematika ili informatika

 

Kako se rangiraju studenti? Maksimum bodova je 100.

 

40 bodova iz srednje škole (zbir prosečnih ocena iz svih razreda x 2)

30 bodova na 1. predmetu na prijemnom

30 bodova na 2. predmetu na prijemnom

 

DETALJNIJE O PROGRAMU TURIZAM I HOTELIJERSTVO

 

Osnovne strukovne studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo koncipirane su u skladu sa potrebama tržišta rada, trendovima u visokoškolskom obrazovanju utemeljenim na smernicama Bolonjske deklaracije i savremenim tendencijama u turizmu. Turistička privreda zapošljava veoma veliki broj ljudi, a s obzirom na stalan porast broja turista, kako u svetu, tako i u Srbiji, očekuje se da će potrebe za kadrovima u oblasti turizma i hotelijerstva takođe rasti.

 

Studijski program Turizam i hotelijerstvo zasniva se na multidisciplinarnom pristupu i sinergiji teorijskih i praktičnih znanja, a pored stručnih predmeta iz oblasti turizma i hotelijerstva obezbeđuje i znanja iz ekonomije, menadžmenta, korišćenja informacionih tehnologija i poznavanja stranih jezika, u cilju što kvalitetnijeg osposobljavanja studenata za poslove u turističkoj i hotelijerskoj delatnosti.

 

Važan segment studijskog programa podrazumeva usvajanje i usavršavanje veština i znanja kroz stručnu praksu koja se obavlja u brojnim organizacijama sa kojima Visoka poslovna škola strukovnih studija uspešno sarađuje.

 

Studenti će nakon završenih osnovnih strukovnih studija steći savremena teorijska i praktična znanja i veštine koje mogu primenjivati u najsloženijim situacijama sa kojima će se susretati u obavljanju svojih svakodnevnih profesionalnih aktivnosti.

 

Raznolikost poslova u turizmu veoma je izražena, što kao rezultat donosi brojne mogućnosti za zapošljavanje. Studenti se nakon završenih osnovnih strukovnih studija na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo mogu zaposliti na različitim pozicijama u:

 

 • turističkim agencijama
 • hotelima, restoranima i drugim ugostiteljskim objektima
 • organizacijama u vezi sa saobraćajem
 • aviokompanijama ili cruising kompanijama
 • u lokalnim, regionalnim i nacionalnim turističkim organizacijama
 • destinacijskim menadžment organizacijama
 • nacionalnim parkovima, akva-parkovima, tematskim parkovima, ustanovama kulture, vinarijama i dr.
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17OO01 Osnovi ekonomije 1 3+2 7
2 17ST01 Osnovi menadžmenta 1 2+2 6
3 17ST03 Poslovno pravo 1 2+2 6
4 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1) 1 2+2 5
17ST02E Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski
17ST02N Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački
5 Izborna korpa I 1 2+2 5
17OO03 Psihologija
17OO02 Sociologija
6 17ST04 Osnovi organizacije 2 2+2 6
7 17ST05 Računovodstvo 2 3+2 7
8 17OO05 Nacionalna ekonomija 2 2+2 6
9 17OO04 Matematika 2 2+2 6
10 Izborna korpa II 2 2+2 6
17SA02 Ekološki menadžment
17SA01 Agroekonomija
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17SA27 Ekonomika turizma 3 2+2 6
2 17ST26 Osnovi turizma i hotelijerstva 3 3+2 6
3 17SA03 Primena informacionih tehnologija 3 3+2 7
4 17SA24 Posebni oblici turizma 3 2+2 6
5 Izborna korpa III 3 2+2 6
17SA25 Prirodni resursi u turizmu
17SA26 Turistička geografija
17ST36 Uvod u Evropsku uniju
6 17ST27 Marketing u turizmu 4 2+2 6
7 17SA04 Poslovna statistika 4 3+2 7
8 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2) 4 2+2 5
17ST09E Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski
17ST09N Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački
9 17ST28 Menadžment događaja 4 3+2 7
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17ST29 Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu 5 3+3 7
2 17SA28 Menadžment turističke destinacije 5 3+3 7
3 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 3) 5 2+2 5
17ST13E Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski
17ST13N Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački
4 17SA46 Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu 5 3+2 6
5 Izborna korpa IV 5 2+2 5
17SA29 Ruralni turizam
17SA30 Ekologija i održivi razvoj u turizmu
6 17SA45 Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća 6 3+3 7
7 Izborna korpa V 6 3+2 6
17SA31 Sportsko-rekreativni turizam
17SA60 Trgovina i investicije Evropske unije
17SA32 Trendovi i inovacije u turizmu
8 Izborna korpa (Drugi strani poslovni jezik) 6 2+2 5
17ST15E Drugi strani poslovni jezik Engleski
17ST15N Drugi strani poslovni jezik Nemački