Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA48
Studijski programi
  • Preduzetništvo
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 5
Status predmeta Obavezni
U ovom predmetu studenti treba da savladaju osnovne tehnike izrade, primene i ažuriranja biznis plana kao vodiča za uspešno poslovanje. Poznavanje namene biznis plana, načina prikupljanja informacija, primene, merenje progresa i razloga propasti biznis planova je neophodno za sve one koji na bilo koji način učestvuju u nezavisnoj ili korporativnoj preduzetničkoj aktivnosti.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Biznis plan, studenti će biti u stanju da:

• temeljno poznaju i razumeju proces izrade i implementacije biznis plana,

• adekvatno upravljaju procesom obezbeđivanja neophodnog kapitala,

• upravljaju rastom i razvojem preduzeća,

• razumeju operativnu realizaciju koncepta i ideje poslovnog poduhvata kroz biznis plan,

• samoprocenjuju poslovne ideje i poduhvate i njihovu izvodljivost,

• analiziraju ekonomsko okruženje i finansijske informacije i budu sposobni da donose adekvatne poslovne odluke.
Teorijska nastava

• Pojam biznis plana.

• Namena i obim biznis plana: namena, obim, korisnost, prezentacija.

• Informacije potrebne za biznis plan: tržišne informacije,operativne informacije, finansijske informacije.

• Internet kao resurs za izradu biznis plana.

• Pisanje i struktura biznis plana: naslovna strana (korice), sadržaj, rezime, analiza privredne grane i okruženja, opis preduzeća, proizvodni ili operativni plan, marketing plan, organizacioni plan, procena rizika, finansijski plan, dodatak.

• Primena biznis plana.

• Merenje progresa biznis plana.

• Ažuriranje biznis plana.

• Razlozi propasti biznis plana.Praktična nastava

• Analize studija slučaja.
Ivaniš, M. (2013). Poslovni plan kao instrument upravljanja preduzećem. Beograd: Visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje.

Paunović, B., & Zipovski, D. (2013). Poslovni plan: vodič za izradu. Beograd: CID Ekonomski fakultet.

Hisrich, R. D., & Peters, M. P. (2001). Entrepreneurship-5ft edition. Richard D. Irwin.

Relevantni članci u naučnim časopisima, knjigama i na internetu.
Predavanja uz analizu primera iz privredne prakse, članaka iz časopisa i sa interneta. Analiza radova prethodnih generacija, praktična rad na vežbama uz aktivno učešće studenata.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 65 poena Završni ispit 35 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 35
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 40 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10