Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ37
Студијски програми
  • Финансије и банкарство
ESPB 6
Број часова 3+2
Semestar 5
Статус предмета Изборни