Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ММБК07
Студијски програми
  • МСС Менаџмент и бизнис
  • МСС Менаџмент маркетингом у туризму
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Циљ је да се студентима омогући стицање знања о значају дигиталног бренда и дигиталне стратегије, као и упознавање са савременим и најефикаснијим маркетиншким алатима који се примењују у дигиталном маркетингу. Циљ је да се студенти упознају са значајем дигиталног маркетинга и његовим утицајем на успешност пословања.
Након савладавања градива овог наставног предмета студенти ће усвојити знања из области дигиталног маркетинга која ће им помоћи да успешно реализују будуће пословне активности. Студенти ће бити у стању да идентификују специфичности понашања потрошача на интернету као и процес куповине у дигиталном пословном окружењу, да разумеју специфичности различитих канала дигиталног маркетинга, да креирају ефикасну дигиталну маркетинг стратегију.
Теоријска настава:
- Увод у дигитални маркетинг
- Понашање потрошача на интернету
- Дигитални бренд и дигитална стратегија
- Маркетинг путем садржаја
- Веб сајт
- Маркетинг на друштвеним медијима
- Оглашавање на друштвеним медијима
- Плаћено оглашавање на претраживачима
- Дигиталне платформе за слање личних порука
- Етика и дигитални маркетинг
Практична настава: студије случаја (самостални и групни рад), илустрације и презентације, практични примери, дискусије и консултације, стручне посете успешним агенцијама за дигитални маркетинг и организвање гостујућих предавања стручњака из поменуте области.
1. Алачковић, С., Ђорђевић, А., и Савановић, Н. Дигитални маркетинг Универзитет Сингидунум 2021
2. Џефи, Д., и Смит, П.Р. Дигитални маркетинг: планирање и оптимизације Факултет за медије и комуникације у Београду 2018
Теоријска настава уз решавање примера из праксе и студије случаја