Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16SA89
Studijski programi
  • Primenjena informatika 2016
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 6
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je stvaranje okvira za razumevanje snaga koje upravljaju marketingom i biznisom na Internetu, povezivanje nove tehnologije i postojećih marketing saznanja, kao i upoznavanje novih izazova i tehnika koje koristi digitalni marketing.
Studenti su osposobljeni da odlučuju o različitim vrstama digitalnih marketinških kampanja i upravljaju timom u skladu sa zahtevima korisnika i kupaca na digitalnom tržištu.
Teorijska nastava

• Oblasti digitalnog marketinga

• Marketing u virtuelnom svetu

• Tipovi operacionalizacije u digitalnom marketingu

• Osobine marketinga kod pretraživača na internetu

• Upravljanje kampanjama na internetu

• Analiza veb analitika

• Digitalni marketing u b2b

• Blogovi i marketing

• Viralni marketing

• Principi mobilnog marketinga

• Učešće robnih marki u elektronskim medijima

Praktična nastava

• Analiza poslovnih iskustava

• Analiza aktuelne literature

• Izrada i prezentacija studija slučajeva

 Sakupljanje informacija iz oblasti digitalnog marketinga u virtuelnom prostoru
Scott D. M. (2013) The New Rules of Marketing and PR: How to Use News Releases, Blogs, Podcasting, Viral Marketing, and Online Media to Reach Buyers Directly, Wiley; 4 edition

Chaffey, D. (2006) Internet marketing, Prentice Hall

Kim M. Bayne, K. M. (2000) The Internet Marketing Plan, Wiley Computer Publishing
Predavanja, vežbe, seminari.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
Prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 20
Provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 25
Ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10    
Praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10