Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16ST46
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Dobijanje neposredno primenljivih znanja o diskretnim matematičkim strukturama primenljivim u računarskim naukama. Mogućnost snalaženja u izradi algoritama visoke apstrakcije.
Savladavanjem gradiva za ovaj predmet student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti (kompeticije): sposobnost apstraktnog opisa i rešavanja različitih klasa problema, aktivno učešće u kreiranju rešenja sistema visoke uopšetnosti i složenosti, sposobnost praćenja i primene novih matematičkih postupaka, razvoj veština i spremnost za rešavanje praktičnih problema.
Teorijska nastava

• Skupovi, relacije i funkcije

• Prebrojavanje

• Algebarske strukture

• Teorija grupa, prstena i polja

• Kombinatorika

• Bulove funkcije

• Binarni dijagrami odlučivanja

• Izračunljivost, odlučivost i složenost

• Tjuringova mašina

• Osnovi teorija grafova

Praktična nastava
A. Petrović, A. Jovanović, B. Veličković (2007), Teorija skupova, Matematički fakultet, Beograd

R. Garnier, J. Taylor (2002), Discrete mathematics for new technology, Institute of Physics Publishing

Z. Ognjenović (2011), Diskretna matematika (skripta), Matematički fakultet, Beograd
Predavanja nastavnika Samostalan rad na računaru Diskusije
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze  45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 20
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 25
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja