Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.MMBK11
Studijski programi
  • MSS Menadžment i biznis
  • MSS Menadžment marketingom u turizmu
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 3
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da studenti steknu teorijska i praktična znanja i veštine i razviju kritičko razmišljanje iz domena društveno odgovornog poslovanja, sa svrhom da uspešno samostalno mogu društveno odgovorno da posluju na tržištu. Tačnije, kroz celokupno savladavanje gradiva, studenti će moći da shvate da je danas društveno odgovorno poslovanje nužnost, da saznaju i savladaju pojimanje društveno odgovornog poslovanja, različita područja, oblike i alate društveno odgovornog poslovanja kao i da se upoznaju sa primerima dobre prakse.
Studenti će kroz celokupno savladavanje gradiva iz predmeta biti osposobljeni da samostalno: definišu i opišu značaj društveno odgovornog poslovanja; definišu i opišu društveno odgovorno poslovanje, kao i njegova područja, oblike i alate; procene, izaberu i objasne koja područja društveno odgovornog poslovanja kao i koji oblici i alati društveno odgovornog poslovanja su najefektivniji za pojedinačna preduzeća; isplaniraju, kreiraju, organizuju, realizuju i izvrše monitornig programa društveno odgovornog poslovanja u preduzećima; reše probleme kroz pružanje konktetnih rešenja ukoliko se preduzeće na tržištu prepozna kao društveno neodgovorno.
Teorijska nastava:
- Održivi razvoj.
- Pregled razvoja koncepta Društveno odgovornog poslovanja (DOP-a).
- Najčešća područja DOP: ekologija, socijalni problemi, ekonomija, kultura.
- DOP utemeljeno u Marketingu sa društvenim ciljem.
- Oblici DOP (pojimanje, prednosti, nedostaci i primeri):
- Korporativni društveni marketing: podrška kampanjama za promenu ponašanja,
- Uzrok povezani marketing: prilozi direktno povezani s prodajom proizvod,
- Korporativna filantropija: direktan prilog za neki društveni cilj,
- Volonterski rad za zajednicu: zaposleni poklanjaju svoje vreme i svoje sposobnosti,
- Redovno poslovanje temeljeno na povišenoj društvenoj odgovornosti.
- Marketing alati kojima se postiže DOP (pojimanje i primeri): proizvod, cena, drušveno odgovorno bu džetiranje, distribucija, promocija, partnerstvo, inovacije, prethodno iskustvo, itd..
- Održiva potrošnja: održiva kupovina, održiva potrošnja, održivo odlaganje otpada, post-upotreba proizvoda.
Praktična nastava: analiza primera iz prakse i izrada studija slučaja.
1. Kotler, F., & Li, N. Korporativna društvena odgovornost HERAedu 2009
2. Jalšenjak, B., & Krkač, K. Poslovna etika, korporacijska društvena odgovornost i održivost Mate DOO 2016
3. Tafra Vlahović, M. Održivo poslovanje Veleučilište s pravom javnosti Baltazar 2011
4. Renato, C. Etička klopka Tim press 2007
5. Kaufer, K., & Scharmer, O. Prijelaz ekonomije iz egosustava u ekosustav Planetopija 2016
6. uredili: Jalšenjak, B. i Krkač, K. Poslovna etika, korporacijska društvena odgovornost i održivost Mate 2016
Predavanja će se izvoditi upotrebom sledećih nastavnih metoda: prezentacija, objašnjavanje, slušanje, gledanje, dijalog, diskusija, i interakcija, uz primenu savremenih učila (projektor, video zapisi, online platforme za učenje, itd.), sa akcentom na učešće studenata. Vežbe će se izvoditi upotrebom sledećih nastavnih metoda: prezentacija, objašnjavanje, slušanje, čitanje, pisanje, dijalog, diskusija, studije slučaja i praktičan rad, uz primenu savremenih učila (projektor, video zapisi, itd.), sa akcentom na učešće studenata.