Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20SA02fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 2
Status predmeta Izborni
Razumevanje uticaja ljudskih aktivnosti na okruženje, kao i bitnih pitanja koja se odnose na upotrebu ključnih prirodnih resursa, sa ciljem upoznavanja primene ekonomskih mera i postupaka zaštite životne sredine, kako posledičnih, tako i preventivnih.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Ekološki menadžment, studenti će biti u stanju da:
• na kritički način razmišljaju o ekonomsko-ekološkim pitanjima upotrebe prirodnih resursa,
• izoštre sposobnost sagledavanja negativih uticaja koje poslovanje može imati na životnu sredinu,
• upoznaju mogućnosti i načine za ublažavanje i rešavanje postojećih ekoloških problema,odnosno spremnije suočavanje sa budućim ekološkim izazovima.
Teorijska nastava
• Održivi razvoj.
• Ekonomija i životna sredina.
• Ekonomija eksternalija.
• Resursi – ekonomsko vrednovanje.
• Prirodni kapital.
• Računovodstvo prirodnih izvora.
• Javna dobra i zajednički resursi.
• Ekobiznis.
• Klimatske promene.
• Zelene tehnologije i reciklaža.
• Vode i vazduh.
• Zemljište i šume.
• Energetska efikasnost i zelena energija.

Praktična nastava
• Izučavanje na primerima (gledanje filmova sa ekološkom tematikom, praćenje akcija domaćih ekoloških udruženja, čitanje popularne ekološke literature, upoznavanje novih naučnih dostignuća sa ekoloških savetovanja, poseta obližnjih eko kuća i salaša).
Đukić, P., & Đukanović, S. (2015). Održivi razvoj: ekonomsko-ekološki izazovi. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet.
Đukanović, S. (2014). Ekološka energetika. Beograd: AGM knjiga.
ECOLOGICA, časopis Naučno-stručnog društva za zaštitu životne sredine, Beograd.
Predavanja i vežbe, interaktivna nastava uz timski rad studenata, gostujuća predavanja stručnjaka.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 35 poena Završni ispit 65 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 65
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 25 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10