Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA02
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
  • Preduzetništvo
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 2
Status predmeta Izborni
Razumevanje uticaja ljudskih aktivnosti na okruženje, kao i bitnih pitanja koja se odnose na upotrebu ključnih prirodnih resursa, sa ciljem upoznavanja primene ekonomskih mera i postupaka zaštite životne sredine, kako posledičnih, tako i preventivnih.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Ekološki menadžment, studenti će biti u stanju da:

• na kritički način razmišljaju o ekonomsko-ekološkim pitanjima upotrebe prirodnih resursa,

• izoštre sposobnost sagledavanja negativih uticaja koje poslovanje može imati na životnu sredinu,

• upoznaju mogućnosti i načine za ublažavanje i rešavanje postojećih ekoloških problema,odnosno spremnije suočavanje sa budućim ekološkim izazovima.
Teorijska nastava

• Održivi razvoj.

• Ekonomija i životna sredina.

• Ekonomija eksternalija.

• Resursi – ekonomsko vrednovanje.

• Prirodni kapital.

• Računovodstvo prirodnih izvora.

• Javna dobra i zajednički resursi.

• Ekobiznis.

• Klimatske promene.

• Zelene tehnologije i reciklaža.

• Vode i vazduh.

• Zemljište i šume.

• Energetska efikasnost i zelena energija.Praktična nastava

• Izučavanje na primerima (gledanje filmova sa ekološkom tematikom, praćenje akcija domaćih ekoloških udruženja, čitanje popularne ekološke literature, upoznavanje novih naučnih dostignuća sa ekoloških savetovanja, poseta obližnjih eko kuća i salaša).
Đukić, P., & Đukanović, S. (2015). Održivi razvoj: ekonomsko-ekološki izazovi. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet.

Đukanović, S. (2014). Ekološka energetika. Beograd: AGM knjiga.

ECOLOGICA, časopis Naučno-stručnog društva za zaštitu životne sredine, Beograd.
Predavanja i vežbe, interaktivna nastava uz timski rad studenata, gostujuća predavanja stručnjaka.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10