Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OFBD27
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo – DLS 2024
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 5
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje specifičnih znanja i veština karakterističnih za finansijska tržišta i institucije i primena stečenih funkcionalnih znanja u praksi. Upoznavanje sa razvojem, osnovnim karakteristikama, principima funkcionisanja i državnom regulacijom finansijskih tržišta (posebno hipotekarnog, lombardnog i deviznog tržišta), uočavanje i analiziranje razlika između pomenutih tržišnih segmenata u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju. Sagledavanje značaja i analiziranje uloge učesnika i instrumenata tržišta novca i kapitala.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Finansijska tržišta i institucije, studenti će biti u stanju da: definišu pojam i opišu osnovne karakteristike savremenih finansijskih tržišta; definišu karakteristike finansijskih institucija koje posluju u okviru savremenih finansijskih tržišta; opišu razlike između osnovnih segmenata finansijskih tržišta; opišu razlike između karakteristika tržišta novca i tržišta kapitala; definišu osnovne instrumente tržišta novca i tržišta kapitala; definišu karakteristike hipotekarnog, lombardnog i deviznog tržišta.
Teorijska nastava:
- Pojam i razvoj finansijskih tržišta.
- Osnovne karakteristike i funkcionisanje finansijskih tržišta.
- Finansijska tržišta i institucije, kao infrastrukturni ambijent tržišne privrede.
- Tržište kapitala i tržište novca u zemljama u razvoju (tranziciji) i razvijenim tržišnim ekonomijama.
- Hartije od vrednosti (HOV), osnovne karakteristike i poslovanje.
- Hipotekarno, lombardno i devizno tržište.
- Državna regulacija finansijskih tržišta i proces globalizacije tržišta kapitala.
Praktična nastava: studije slučaja; diskusija; rešavanje problemskih zadataka; primeri iz prakse.
Vunjak, N., i Kovačević, LJ. Finansijska tržišta i berze Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu 2009
Paunović, B. Privatizacija, akcionarstvo i razvoj finansijskih tržišta Savremena administracija 2006
Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. Financial markets and institutions Pearson 2012
Komnenić, B. Finansijska tržišta i institucije Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2006
Jeremić, Z. Finansijska tržišta i finansijski posrednici Univerzitet Singidunum 2012
Predavanja su auditorna uz korišćenje Moodle, Zoom i ostalih online platformi. Nastava je interaktivna i obuhvata analizu primera iz poslovne prakse, diskusije, rešavanje problemskih zadataka.