Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ММБК03
Студијски програми
  • МСС Менаџмент и бизнис
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је да се студенти упознају са глобалним пословним окружењем и условима у којима послују данашње међународне/глобалне компаније; да схвате шансе и изазове са којима се компаније суочавају кад проширују своје пословање на међународно тржиште, као и када имају стране компаније као конкуренте на домаћем тржишту; да разумеју процес интернационализације пословања, организационе форме и стратегије међународних компанија, као и специфичности појединих менадзерских функција у међународном пословном окружењу.
Након завршеног процеса учења студенти ће бити оспособљени да: препознају утицај глобализације на процес интернационализације пословања; да анализирају различите факторе који утичу на улазак на страно тржиште и избор стратегије уласка; да опишу начине на које култура утиче на међународно пословање; да разумеју разлике у пословној етици и начинима комуницирања између различитих националних култура.
Теоријска настава:
- Глобализација и међузависност у свету.
- Политичко, правно и технолошко окружење.
- Етика и друштвена одговорност у међународном пословању.
- Значај културе у међународном пословању.
- Пословно комуницирање и преговарање у међународном пословању.
- Међународни стратегијски менаџмент.
- Облици међународног пословања и стратегије уласка.
- Међународни маркетинг.
- Међународни операциони менаџмент.
- Међународне организационе структуре.
- Управљање људским ресурсима у међународном менаџменту.
- Организационо понашање у међународном менаџменту.
Практична настава: анализа теоријског садржаја и примера из праксе, уз дискусије студената по појединим питањима.
1. Добријевић, Г. Међународни менаџмент Универзитет Сингидунум 2017
2. Griffin, R. W., & Pustay, M.W. International Business: A Managerial Perspective Pearson Education 2020
3. Ракита, Б. Међународни бизнис и менаџмент Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2019
4. Милићевић, В. Међународни менаџмент - новије тенденције Факултет организационих наука у Београду 2015
Интерактивни облици извођења - предавања, вежбе, семинарски рад, интерактивна дискусија, анализа студије случаја, колоквијум, писмени испит.