Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SSA10
Studijski programi
  • Bankarsko i berzansko poslovanje
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 1
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje specifičnih znanja karakterističnih za instrumente finasiranja javnih potreba. Cilj predmeta je da se po završetku procesa učenja studenti upoznaju sa načinima i metodama finansiranja javno-pravnih tela, države i nižih javno-pravnih jedinica, kao i fondova za pružanje usluga obaveznog socijalnog osiguranja. Cilj je da studenti znaju da prave vezu između finansiranja ovih entiteta sa političkim procesom i političkog ciklusa. Takođe, cilj je da studenti znaju da opišu osnovne odrednice budžeta kao posebnog javno-finansijskog instrumenta, putem izučavanja budžetskih načela, budžetskog ciklusa (donošenje, izvršenje i kontrola budžeta) i osnova trezorskog poslovanja. Pored toga cilj je da studenti nakon završetka procesa učenja znaju da definišu, opišu i analiziraju vanbudžetske instrumente finansiranja, sa posebnim akcentom na problem finansiranja obaveznog socijalnog osiguranja i moguće pravce reformi sistema međugeneracijske raspodele.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Instrumenti finansiranja javnih potreba, studenti će biti u stanju da:

• definišu i opišu budžetski proces i budžetski ciklus,

• analiziraju načine finansiranja javnih poteba,

• identifikuju i analiziraju probleme reforme sistema obaveznog socijalnog osiguranja,

• prave razliku između produktivnih i neproduktivnih rashoda i njihov uticaj na funkcionisanje celokupne privrede kao i na pojedinačne sektore privrede- preduzeća i domaćinstva.
Teorijska nastava

• Pojam javnog sektora i specifičnosti ekonomije javnog sektora (sa posebnim osvrtom na javna dobra i probleme koji se susreću prilikom njihove isporuke).

• Formulisanje politika i priprema budžeta i njegovo izvršenje i kontrola.

• Upravljanje javnim nabavkama i javno-privatnim partnerstvom kao načinom za smanjenje javnih rashoda.

• Višegodišnje planiranje i investiciono programiranje.

• Vanbudžetski instrumenti finansiranja (sa aspekta načina njihovog donošenja, finansiranja i trošenja, tako i sa aspekta uticaja na javni i privatni sektor).Praktična nastava

• Studije slučaja.

• Vežbe (uključuju analizu postojećih zakonskih rešenja u Republici Srbiji).

• Seminarski radovi.
Stiglic, J. (2013). Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Aranđelković, M. (2010). Budžetsko pravo. Niš: Pravni fakultet u Nišu.

Rakonjac-Anitć, T. (2012). Penzijsko i zdravstveno osiguranje. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Relevantni zakonski propisi Republike Srbije
Predavanja i vežbe, studije slučaja, diskusije, prezentacija primera iz prakse, izrada i prezentacija seminarskih radova.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 65 poena Završni ispit  35 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 35
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 40 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10