Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОПИК06
Студијски програми
  • Пословна информатика 2024
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 4
Статус предмета Обавезни
Дефинисање основних принципа Интернета ствари (IoT – Internet of things). Познавање базичних технологија и компоненти IoT архитектура. Стицање знања и вештина потребних за пројектовање и имплементацију IoT компоненти и система. Способност анализе и дизајна производа повезаних на Интернет и имплементације паметних оружења.
Савладавањем планираног садржаја студенти ће бити способни да објасне на кратак начин како функционишу општи Интернет као и Интернет ствари, да разумеју ограничења и могућности бежичних и мобилних мрежа за Интернет ствари.Студенти ће реализовати паметне системе уз могућност креирања сервиса и повезивања са Интернетом.
Теоријска настава:
- Основни појмови IoT.
- Стандарди и архитектура.
- IoT протоколи.
- IoT Апликације.
- Паметне куће.
- Паметни градови.
- IoT модули.
- IoT комуникационе технологије.
Практична настава: Студије случаја.
Драјић, Д. Увод у IoT Академска мисао 2017
Танасковић, М. Интернет ствари Универзитет Сингидунум 2020
Baltzan, P. Business Driven Information Systems McGraw-Hill Companies 2012
Ибрахим, Д. Интернет ствари: упознавање са PIC микроконтролерима Агенција Ехо 2016
Ван Дам, Б. Ардуино уно: 45 пројеката за почетнике и стручњаке Агенција Ехо 2016
Van Dam, B. Raspberry Pi: Istražite RPi kroz 45 elektronskih projekata Agencija Eho 2014
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, практичан рад на рачунару у малим групама и непосредну примену знања, студије случаја.