Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16SA92
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 6
Status predmeta Izborni
Definisanje osnovnih principa Interneta stvari (IoT – Internet of things). Poznavanje bazičnih tehnologija i komponenti IoT arhitektura. Sticanje znanja i veština potrebnih za projektovanje i implementaciju IoT komponenti i sistema. Sposobnost analize i dizajna proizvoda povezanih na Internet i implementacije pametnih oruženja
Savladavanjem planiranog sadržaja studenti će biti sposobni da:
• Objasne na kratak način kako funkcionišu opšti Internet kao i Internet stvari.
• Razumeti ograničenja i mogućnosti bežičnih i mobilnih mreža za Internet stvari.
• Koriste osnovne alate za merenje kako biste odredili performanse mreža zasnovanih na paketima.
• Realizuju pametne sisteme uz mogućnost kreiranja servisa i povezivanja sa Internetom.
• Prepoznaju i odluče se za korišćenje senzora, kao i da vrši nadzor i upravljanje preko IoT.
Teorijska nastava:
• Internet uopšte i Internet stvari: slojevi, protokoli, paketi, usluge, parametri performansi paketa, kao i aplikacije kao što su veb, Peer-to-Peer, senzorske mreže i multimedija.
• Usluge transporta: TCP, UDP, programiranje soketa.
• Mrežni sloj: algoritmi za prosleđivanje i usmeravanje (Link, DV - Distance Vector), IP adrese, DNS, NAT i ruteri.
• Lokalne mreže, MAC nivo, protokoli povezivanja kao što su: protokoli od tačke do tačke, Eternet, WiFi 802.11, mobilni Internet pristup i M2M ili Machine-To-Machine tehnologija
• Mobilno umrežavanje: roming i isključenje, mobilni IP i ad hok infrastruktura.
Praktična nastava:
• Definicije IoT: pregled, aplikacije, potencijal i izazovi i arhitektura.
• IoT primeri: Studije slučaja, npr. kontrola pametne kuće, učionice, kancelarije.
• Izbor, strukturiranje, oblikovanje i razvoj pametnih sistema. Praktičan projekat.
Michael Miller, The Internet of Things, How Smart TVs, Smart Cars, Smart Homes, and Smart Cities Are Changing the World, PEARSON, Apr 2015.
Dogan Ibrahim: Internet stvari, Izdavač: InfoElektronika, godina izdanja: 2016.
Adrian McEwen, Hakim Cassimally, (2013), Designing the Internet of Things, ISBN: 111843062X
Uckelmann, Dieter, Harrison, Mark, Michahelles, Florian (2011), Architecting the Internet of Things, Springer, ISBN 978-3-642-19157-2
Alfred Lui, Elizabet Gudman, En Lajt, Kler Rouland, i Martin Šarlije, (2015), Designing Connected Products: UX for the Consumer Internet of Things, O'Reiley, ISBN 978-1-4493-7256-9
Realizacija predavanja i vežbi po modelu interaktivne nastave (popularno predavanje, diskusija, metode demonstracije, praktičnog rada, istraživanje, radionice); kooperativno, praktično i učenje putem otkrića. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, praktičan rad na senzorskom mrežama u malim grupama i neposrednu primenu znanja, seminarske radove, studije slučaja.
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 20
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 25
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10