Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОПИК04
Студијски програми
  • Пословна информатика 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 4
Статус предмета Обавезни
Стицање основних знања о концептима и структури веб садржаја као и савременим Интернет технологијама, методологијама и алатима за њихов развој и примену у пословању. Упознавање студената са технологијама за развој статичких и динамичких веб страница и пословних апликација са графичким корисничким интерфејсом.
Савладавањем садржаја предмета студенти стичу компетенције које ће се огледати првенствено у темељном познавању и разумевању појмова везаних за савремене интернет технологије. Студенти ће знати да одаберу одговарајуће алате интернет технологија и да њиховом применом развијају веб садржаје који ће задовољити критеријуме успешног веб дизајна.
Теоријска настава:
- Основни појмови: интернет, веб, интернет протоколи, сервиси.
- Еволуција интернет технологија.
- Радна окружења за развој веб сајтова.
- Компоненте веб дизајна.
- Изградња веб сајта.
- Прилагодљиви дизајн.
- Основе HTML-а.
- Стилизовање веб страница уз помоћ CSS-а.
- Интеракција и динамички садржај.
- Оптимизација веб сајта.
Практична настава: Употреба радног окружења за развој веб сајтова.
Hong, P. Практични веб-дизајн CET 2019
Robbins, J. N. Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics, 5th Edition O'Reilly Media 2018
Којић, Н. Web дизајн: HTML, CSS i JavaScript Универзитет Сингидунум 2020
Pollock, J. JQuery: A Beginner’s Guide McGraw- Hill Education 2014
Raasch, JJR. Java Script Programming John Wiley & Sons 2013
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата практичан рад на рачунару у малим групама и непосредну примену знања, семинарске радове, студије случаја.