Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OTRK11
Studijski programi
  • Poslovna informatika 2024
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 4
Status predmeta Izborni
Cilj izučavanja predmeta je sticanje znanja o procesu istraživanja tržišta i fazama koje obuhvata, koje će omogućiti da se u rešavanju praktičnih ekonomskih problema u procesu poslovnog odlučivanja koriste metode istraživanja tržišta. Ostvariće se integracija znanja iz mikroekonomske analize i novih sadržaja stečenih izučavanjem discipline istraživanje tržišta.
Usvajanjem nastavnih sadržaja studenti će moći da: ovladaju glavnim izvorima sekundarnih podataka relevantnih za tržišna istraživanja, razume strukturu sekundarnih podataka publikovanih u okviru nacionalne službene statistike i podataka iz glavnih publikacija, nabroji glavne izvore sekundarnih podataka koje publikuju statistička odeljenja međunarodnih organizacija i udruženja, odabere uzorak iz datog okvira izbora, pripremi instrumente istraživanja i primeni metod uzorka u istraživanju tržišta, razume koncept i objasni pojedine metode intervjua, razume odgovornost istraživača prema ispitanicima i klijentima prilikom skupljanja primarnih podataka, objedini eksterne i interne podatke i izvede zaključak o faktorima koji utiču na tržišna kretanja i razume organizacione forme istraživanja tržišta u preduzeću.
Teorijska nastava:
- Pojam i definicija istraživanja tržišta.
- Uloga i značaj istraživanja tržišta u poslovnom odlučivanju.
- Proces istraživanja tržišta.
- Informaciona osnova istraživanja tržišta.
- Primena istraživanja tržišta.
- Istraživanje faktora tražnje.
- Organizacija istraživanja tržišta.
- Istraživanje međunarodnog tržišta.
- Etika u istraživanju tržišta.
Praktična nastava: upotreba sekundarnih eksternih podataka o tržištu, ogledno istraživanje tržišta odabranih proizvoda.
Hanić, H., Vićentić, M., & Đurica, M. Istraživanje tržišta Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo 2010
Nićin, S. Istraživanje tržišta Evropski univerzitet Brčko Brčko 2014
Miletić, S. Istraživanje tržišta Kosovska Mitrovica Univerzitet u Prištini 2010
Kotler, P. & Keller, K. L. Marketing menadžment Data Status 2017
Aker, D. A., Kumar, V., & Dej, DŽ. S. Marketinško istraživanje Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Beograd 2008
Predavanja, vežbe, seminari.