Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.MMTK06
Studijski programi
  • MSS Menadžment marketingom u turizmu
ESPB 2
Broj časova
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je primena osnovnih teorijsko-metodoloških, stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda u rešavanju konkretnih problema u okviru turističke privrede. Cilj je da posredstvom izučavanja posmatranog problema, njegove strukture i složenosti i na osnovu sprovedenih analiza, student izvede kvalitetne i primenljive zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja i donese adekvatne odluke koje vode u pravcu rešenja analiziranog problema. Pored toga cilj predmeta je da kod studenta razvije sposobnost jasnog komuniciranja i izlaganja ideja i rešenja usmeno ili u pisanom obliku.
Nakon polaganja ovog predmeta student će biti osposobljen da samostalno i na bazi ranije stečenih znanja sagleda strukturu zadatog problema i njegove sistematske analize u cilju izvođenja zaključaka o mogućim pravcima njegovog rešavanja. Pored toga student će biti osposobljen da usmeno i u definisanoj pisanoj formi izloži predlog za rešavanje analiziranog praktičnog problema, koji je prethodno prihvaćen od strane mentora.
Sadržaj predmeta varira od slučaja do slučaja u cilju prilagođavanja potrebama izrade konkretnog master rada. Student kroz konsultacije sa mentorom definiše relevantnu literaturu iz oblasti turizma, čije proučavanje je neophodno za sticanje funkcionalnih znanja potrebnih za uspešnu izradu konkretnog završnog rada.
1. Aktuelni časopisi svih godina izdavanja i odbranjeni završni radovi iz date oblasti
Interaktivna teorijska i praktična nastava, primena metoda istraživačkog rada, konsultacije, analiza studija slučaja.