Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТХК05
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство 2024
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 5
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета јесте упознавање студената са широком и комплексном категоријом квалитета у туризму и хотелијерству. Циљ предмета је да укаже на значај категорије квалитета у контексту услужног сектора и поступке у процесу управљања квалитетом у развоју и одржавању туристичког и угоститељског производа, као комплексног скупа међусобно повезаних услуга и производа. Такође, студенти ће бити упознати са значајем и улогом стандардизације, кључним стандардима у туризму и хотелијерству, предусловима квалитета и последицима које управљање квалитетом има по туристе и госте, као и шире окружење.
Као резултат студенти ће бити у стању да разумеју значај и суштину управљања квалитетом и његове специфичности у контексту туризма и хотелијерства.
Својим теоријским и практичним знањем студенти ће се оспособити да овладају техникама планирања, управљања, оџавања и унапређивања квалитета свих активности и процеса у туризму и хотелијерству у функцији обезбеђивања задовољавања и премашивања очекивања туриста и гостију.
Теоријска настава:
- Појам и значај квалитета.
- Основна обележја туризма и хотелијерства у контексту управљања квалитетом.
- Управљање квалитетом у услужном сектору.
- Управљање квалитетом у туризму.
- Управљање квалитетом у хотелијерству.
- Стандардизација у туризму и хотелијерству.
- Људски ресурси као фактор квалитета услуга у туризму и хотелијерству.
- Задовољство клијената као последица квалитета у туризму и хотелијерству.
Практична настава: израда семинарских радова, решавање студија случаја, стручна посета организацијама из туризма и хотелијерства, дискусије.
Јовичић Вуковић, А., и Ковачевић Берлековић, Б. Квалитет услуга у туризму и хотелијерству Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2022
Барјактаровић, Д., и Кнежевић, М. Управљање квалитетом у хотелијерству Универзитет Сингидунум, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент 2021
Косар, Љ., и Рашета, С. Изазови квалитета Висока хотелијерска школа у Београду 2005
Ђуричић, М., и Ђуричић, М. Менаџмент квалитета у туризму Висока пословно-техничка школа струковних студија Ужице 2015
Косар, Љ., и Ђуришић, Б. Менаџмент квалитета у хотелијерству Висока хотелијерска школа у Београду 2010
Предавања, вежбе, интерактивна настава уз коришћење аудио-визуелне опреме, израда и презентација семинарских радова, анализа чланака и студија из часописа и са интернета, стурчне посете организацијама.