Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SSA09
Studijski programi
  • Bankarsko i berzansko poslovanje
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja o poreskim sistemima i međunarodnoj poreskoj politici. Upoznati ciljeve, principe i efekte oporezivanja. Uvideti značaj dogovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između suverenih poreskih sistema kada obe države polažu pravo na isti poreski objekat.
Po završetku ovog predmeta studenti će biti u stanju da:

• samostalno primenjuju znanja iz oblasti međunarodnog oporezivanja koja mogu da pomognu u poslovima spoljno-trgovinske, međunarodno-investicione ili finansijske saradnje,

• idetifikuju poreskog obveznika prema principu države rezidenta i principu zemlje izvora poreskog prihoda,

• objasne poreski postupak u slučaju sukoba poreskih vlasti, s obzirom na atraktivnost poreskih prihoda za obe zemlje.
Teorijska nastava

• Međunarodna poreska terminologija.

• Ciljevi oporezivanja.

• Principi međunarodnog oporezivanja.

• Međunarodna poreska politika i efekti oporezivanja.

• Poreska evazija.

• Pojam i metode otklanjanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

• Međunarodno oporezivanje dohotka.

• Međunarodni apsekti korporativnog oporezivanja.

• Međunarodno oporezivanje nepokretnosti.

• Evropski porez na dodatu vrednost.

• Poreska konkurencija,i poreska harmonizacija i poreski rajevi.

• Međunarodni poreski postupak i poreska administracija.Praktična nastava

• Analiza slučajeva iz međunarodne prakse.

• Analiza međunarodnih konvencija i ugovora.
Radičić, M., & Raičević, B. (2011). Javne finansije – teorija i praksa. Beograd: Data status.

D’Souza, J. (2012). Terrorist financing, money laundering and Tax Evasions. New York: CRC Press.

Hodak, Lj. (2010). Europska unija. Zagreb: Mate.

Baldwin, R., & Wyplosz, C. (2010). Ekonomija evropskih integracija. Beograd: Data status.

Popović, D. (2008). Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet.

Relevantni zakonski propisi
Predavanja, interaktivne vežbe, timski rad.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 65 poena Završni ispit  35 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 35
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 40 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10