Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA41
Studijski programi
  • Preduzetništvo
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 5
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je da omogući studentima sticanje relevantnih teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti operativnog i strategijskog upravljanja troškovima kroz upoznavanje sa: teorijom troškova, tradicionalnim i savremenim sistemima obračuna troškova; planiranjem, analizom i kontrolom troškova; savremenim konceptima upravljanja troškovima.
Savladavanjem studijskog programa, student stiče sledeće kompetencije:

• temeljno poznavanje i razumevanje troškova,

• sposobnost obračuna troškova uz upotrebu naučnih metoda i postupaka,

• sposobnost praćenja i primene novih metodologija obračuna troškova,

• sposobnost analize, planiranja i kontrole troškova,

• sposobnost poslovnog odlučivanja na osnovu analize troškova,

• sposobnost strategijskog upravljanja troškovima savremenim konceptima.
Teorijska nastava

• Troškovi preduzeća – definicije i podele.

• Troškovi i dinamika obima proizvodnje.

• Faktori troškova.

• Teorija troškova i politika cena.

• Kalkulacije cene koštanja.

• Poslovno odlučivanje na osnovu analize troškova.

• Savremeni i tradicionalni sistemi obračuna troškova.

• Analitičke osnove planiranja i kontrole troškova .

• Optimizacija troškova, grafikon rentabiliteta.

• Savremeni koncepti upravljanja troškovima.Praktična nastava

• Rešavanje zadataka, grafičko prikazivanje troškova, primeri različitih obračunia troškova.
Ničić, M. (2011), Upravljanje i kontrola troškova- udžbenik. Novi Sad.

Ničić, M. (2011). Upravljanje i kontrola troškova-praktikum. Novi Sad.

Stout, D., Blocher, E., & Cokins, G. (2008). Cost Management a Strategic Emphasis, 4th edition. Boston: McGrow-Hill.

Wouters, M., Selto, F. H., Hilton, R.W., & Maher, M. W. (2012). Cost Management: Strategies for Business Decisions.

Studije slučaja i članci u časopisima, knjigama i na internetu.
Predavanja i vežbe uz aktivno učešće studenata. Analiza primera iz prakse, članaka iz časopisa i sa interneta. Diskusije, neposredna primena, seminarski radovi studenata.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10