Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OTHK06
Studijski programi
  • Turizam i hotelijerstvo 2024
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 5
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta jeste sticanje specifičnih znanja i veština o načinu poslovanja turističkih i hotelijerskih preduzeća, kao značajnih ekonomskih subjekata, koji u velikoj meri doprinose rastu i razvoju nacionalne privrede i ekonomije. Studentima će se dati osnovne smernice o sistemu upravljanja na nivou turističkih i hotelijerskih preduzeća. Turizam i hotelijerstvo su deo tercijarnog sektora čije uspešno poslovanje pretpostavlja angažovanje adekvatno obrazovanih i stručnih kadrova koji znaju da uspešno primene savremene strategije upravljanja što i predstavlja cilj izučavanja ovog predmeta.
Nakon izučavanja predmeta studenti će biti u stanju da: prepoznaju i definišu osnovne pojmove u poslovanju turističkih i hotelijerskih preduzeća, utvrde sistematizaciju pojedinih objekata u turističkom poslovanju, prepoznaju strukturu hotelske industrije, koriste savremene metode i strategije planiranja i upravljanja, primene pravne odnose u turističko-hotelijerskom poslovanju, uključe se u sistem upravljanja ljudskim resursima i kvalitetom, kao i da identifikuju karakteristike i strukturu usluga u ugostiteljstvu. Svrha izučavanja predmeta je obrazovanje generacije studenata koji će u potpunosti biti spremni da svoje znanje i veštine uspešno primene u savremenoj praksi turističkih i hotelijerskih preduzeća.
Teorijska nastava:
- Globalni aspekti razvoja uslužnog sektora u svetu.
- Turističke usluga u svetskoj razmeni.
- Pojam i značaj turističkog tržišta.
- Turističke agencije i turoperatori.
- Organizovanje turističkog putovanja i ugovorni odnosi.
- Hoteli i hotelsko poslovanje.
- Prodaja hotelskih usluga.
- Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu.
- Marketing strategije hotelskih preduzeća.
- Upravljanje poslovnim rezultatima.
Praktična nastava: analiza primera iz prakse, izrada i prezentacija seminarskih radova, rešavanje testova.
Čačić, K. Poslovanje hotelskih preduzeća Univerzitet Singidunum 2014
Bošković, T. Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2020
Sloan, P., Legrand, W. & Chen, J. S. Sustainability in the hospitality industry: principles od sustainable operations Butterworth - Heinemann: Elsevier 2009
Predavanja, vežbe, interaktivna nastava uz korišćenje audio-vizuelne opreme, analiza članaka i studija iz časopisa i sa interneta. Prezentacije eseja i seminarskih radova studentata.