Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA45
Studijski programi
  • Turizam i hotelijerstvo 2017
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 6
Status predmeta Obavezni
Cilj izučavanja predmeta jeste sticanje osnovnih znanja o načinu poslovanja svih preduzeća u turizmu, kao značajnih ekonomskih segmenata, koji u velikoj meri doprinose razvoju nacionalne privrede i ekonomije. Studentima će se dati osnovne smernice u sistemu upravljanja na nivou turističkih i hotelijerskih preduzeća. Turizam i hotelijerstvo su privredna preduzeća tercijarnog sektora čije funkcionisanje pretpostavlja postojanje adekvatno obrazovanih i stručnih kadrova, čemu u mnogome može doprineti poznavanje ovog predmeta. Tako će generacije strukovnih ekonomista, usmerenih ka oblasti turizma, savladati sve strategije upravljanja svim segmentima turističkih preduzeća, što naravno podrazumeva i humani kapital u okviru njih.
Nakon izučavanja ovog predmeta studenti će biti u stanju da prepoznaju i definišu osnovne pojmove u poslovanju turističkih i hotelijerskih preduzeća, utvde sistematizaciju pojedinih objekata u turističkom poslovanju, prepoznaju strukturu hotelske industrije, koriste metode i strategije planiranja i upravljanja razvojem turizma, da primene pravne odnose u turističko-hotelijerskom poslovanju, uključe se u sistem upravljanja kadrovima i kvalitetom, kao i da identifikuju karakteristike i strukturu usluga u ugostiteljstvu. Svrha izučavanja ovog predmeta je školovanje generacije studenata koji će u potpunosti biti spremni da svoje znanje primene u praksi određenih turističkih preduzeća i samim tim se uvere u kojoj meri sistemsko upravljanje svim segmentima turističkih preduzeća doprinosi razvoju celokupne privrede i stvaranju pozitivnog ekonomskog efekta.
Teorijska nastava

• Globalni aspekti razvoja turizma u svetu i karakteristike turističkog tržišta.

• Vrste i podela turističkih agencija i turoperatora.

• Organizovanje putovanja (aranžmani, brošure).

• Zaštita potrošača i ugovorni odnosi agencija i davalaca usluga.

• Opšti pristup hotelijerstvu; objekti hotelijerstva i poslovanje hotela.

• Hotelska prodaja i recepcionersko poslovanje.

• Menadžersko vođenje i ponašanje ljudi u hotelijerstvu.

• Menadžersko planiranje u hotelijerstvu.

• Marketing strategije plasmana hotelskog i turističkog proizvoda.

• Upravljanje poslovnim rezultatima turističkih preduzeća.

• Organizacija i tehnike pružanja usluga.Praktična nastava

• Seminarski radovi, studije slučaja, terenska praksa kroz posetu određenim turističkim i hotelijerskim preduzećima
Spasić, V. (2014). Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja. Beograd: Univerzitet Singidunum.

Čačić, K. (2014). Poslovanje hotelskih preduzeća. Beograd: Univerzitet Singidunum.

Hrabovski, T. E. (2008). Menadžment u turizmu. Sremska Kamenica: Fakultet za uslužni biznis.
Predavanja, vežbe, interaktivna nastava uz korišćenje audio-vizuelne opreme, analiza članaka i studija iz časopisa i sa interneta.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze   65 poena Završni ispit  35 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 35
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 40 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10