Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБК33
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2024
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 6
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да студенти спознају значај и улогу централне банке у процесу креирања и спровођења монетарне политике, да дефинишу монетарне агрегате и механизме креирања и повлачења новчане масе, да анализирају ефекте употребе инструмената монетарне политике и доводе их у везу са кретањем макроекономских показатеља. Циљ предмета је да студенти стекну функционална знања из области монетарне економије, као и способност анализе монетарних кретања у националном и глобалном окружењу.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Монетарна економија, студенти ће бити у стању да: дефинишу новчану масу и друге монетарне агрегате; дефинишу улогу централне банке у процесу креирања и спровођења монетарне политике; дефинишу инструменте монетарне политике и механизме њихове примене; анализирају извештаје монетарних институција.
Теоријска настава:
- Увод у монетарну економију.
- Новчана маса и брзина оптицаја новца.
- Примарни новац.
- Монетарно-кредитна мултипликација.
- Монетарна равнотежа.
- Циљеви и инструменти монетарне политике.
- Централна банка и монетарно регулисање.
- Народна банка Србије.
- Европска централна банка.
Практична настава: анализа савремених кретања у монетарној политици ЕУ, региона и Србије; дискусије.
Хаџић, М., и Барјактаровић, Л. Монетарна економија Универзитет Сингидунум 2015
Ђукић, Ђ. Централна банка и финансијски систем Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2020
Живковић, А., Кожетинац, Г., и Поповић, С. Монетарна економија Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2019
Altig, D., & Smith, B.D. Evolution and procedures in central banking Cambridge University Press 2011
Живковић, А., и Кожетинац, Г. Монетарна економија Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2015
Miskin, F. S. Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta Data status 2006
Предавања уз интеракцију са студентима, анализа мера и извештаја Народне банке Србије, анализа актуелних кретања у монетарној политици ЕУ, дискусије о актуелним проблемима инфлаторног прегревања у условима енергетске нестабилности на вежбама.