Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OFBD33
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo – DLS 2024
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 6
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da studenti spoznaju značaj i ulogu centralne banke u procesu kreiranja i sprovođenja monetarne politike, da definišu monetarne agregate i mehanizme kreiranja i povlačenja novčane mase, da analiziraju efekte upotrebe instrumenata monetarne politike i dovode ih u vezu sa kretanjem makroekonomskih pokazatelja. Cilj predmeta je da studenti steknu funkcionalna znanja iz oblasti monetarne ekonomije, kao i sposobnost analize monetarnih kretanja u nacionalnom i globalnom okruženju.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Monetarna ekonomija, studenti će biti u stanju da: definišu novčanu masu i druge monetarne agregate; definišu ulogu centralne banke u procesu kreiranja i sprovođenja monetarne politike; definišu instrumente monetarne politike i mehanizme njihove primene; analiziraju izveštaje monetarnih institucija.
Teorijska nastava:
- Uvod u monetarnu ekonomiju.
- Novčana masa i brzina opticaja novca.
- Primarni novac.
- Monetarno-kreditna multiplikacija.
- Monetarna ravnoteža.
- Ciljevi i instrumenti monetarne politike.
- Centralna banka i monetarno regulisanje.
- Narodna banka Srbije.
- Evropska centralna banka.
Praktična nastava: analiza savremenih kretanja u monetarnoj politici EU, regiona i Srbije; diskusije.
Hadžić, M., i Barjaktarović, L. Monetarna ekonomija Univerzitet Singidunum 2015
Đukić, Đ. Centralna banka i finansijski sistem Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2020
Živković, A., Kožetinac, G., i Popović, S. Monetarna ekonomija Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2019
Živković, A., i Kožetinac, G. Monetarna ekonomija Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2015
Miskin, F. S. Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta Data status 2006
Altig, D., & Smith, B.D. Evolution and procedures in central banking Cambridge University Press 2011
Predavanja su auditorna uz korišćenje Moodle, Zoom i ostalih online platformi. Nastava je interaktivna i obuhvata analizu mera i izveštaja Narodne banke Srbije, analizu aktuelnih kretanja u monetarnoj politici EU, diskusije i rešavanje problemskih zadataka.