Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16ST45
Studijski programi
  • Primenjena informatika 2016
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 5
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa naprednim mogućnostima razvoja veb stranica i veb aplikacija. Naglasak je na izgradnji dinamičkih komponenti prevashodno primenom PHP-a i MySQL sistema za uptravljanje bazama podataka. Pored toga studenti će se upoznati i sa mogućnostima koje pružaju koncepti i alati vezani za Web 2.0.
Primenom saznanja sa predavanja, analizom prikazanih studija slučajeva i kroz neposredne vežbe student ovladava metodologijom, tehnikama i alatima potrebnim za projektovanje, implementaciju i održavanje Veb aplikacija i Veb sajtova sa dinamičkim komponentama.
Teorijska nastava

• Uvod u skriptni jezik PHP

• Pregled sintakse i semantike

• Tipovi podataka. Funkcije. Objekti

• Uvod u bazu podataka - MySQL

• Upravljanje tablicama i indeksima

• Pretraživanje baze podataka na veb-u

• Formatiranje rezultata upita

• Rad s drugim sistemima za upravljanje bazama podataka

• Web 2.0 - koncepti i metode

Praktična nastava

Studija slučaja
Welling L., Thomson L. (2010), PHP and MySQL Web Development (4th Edition), Addison-Wesley Professional; 4 edition

Campesato O., Nilson K. (2010), Web 2.0 Fundamentals: With AJAX, Development Tools, and Mobile Platforms, Jones and Bartlett Publishers
Predavanja, studije slučajeva, diskusije, praktična primena stečenih znanja na računarima uz korišćenje savremenih razvojnih okruženja, radovi sa javnom odbranom, sve uz aktivno učešće studenata.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 20
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 25
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10