Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.MMBK12
Studijski programi
  • MSS Menadžment i biznis
  • MSS Menadžment marketingom u turizmu
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 3
Status predmeta Izborni
Cilj nastavnog predmeta jeste usvajanje znanja i iskustava iz oblasti održivog razvoja, koji mogu biti ostvarivi. Saglasno tome, studenti će najpre upoznati pojam i značaj ljudskog razvoja, kao životvorne osnove za definisanje i nadogradnju pozitivne bazične ideje. Nadalje, suočeni sa razložnim predstavljanjem vidnih obeležja savremenog neodrživog razvoja, poput rastuće nejednakosti, nezaposlenosti i siromaštva ljudi, odnosno gomilanja materijalnog bogatstva u vlasništvu sve manjeg broja država i pojedinaca, studenti će razumeti glavne uzroke takvog stanja i naučiti kako da ih izbegnu, odnosno prevaziđu njihove negativne posledice, saglasno preporukama važeće Nacionalne strategije održivog razvoja.
Po završetku nastave, studenti će ovladati iskustvom poslovanja u skladu sa održivim razvojem. To znači da će steći sposobnosti prepoznavanja i savladavanja brojnih prepreka i zamki na putu ostvarenja izvorne zamisli održivog razvoja. Najpre će razumeti isprepletanost ekonomske, socijalne, ekološke i duhovne strane razvoja, neophodnu za postizanje celovitog blagostanja ljudi. Zatim će uporediti specifične metodološke postupke merenja ljudskog rasta, nejednakosti, siromaštva, kao i merenja celokupnog (ne)održivog razvoja. Konačno, studenti će, spoznavši razloge aktuelne svetske finansijsko-ekološko-moralne krize, naučiti da procenjuju, vrednuju i predlažu primenu odgovarajućih mera za ublažavanje njenih štetnih posledica, otklanjanje uzroka i preusmeravanje delovanja ka jačanju pozitivnog i trajnog (održivog) privrednog razvoja Srbije.
Teorijska nastava:
- Evolucija shvatanja o razvoju.
- Ljudski razvoj.
- Održivi razvoj.
- Nejednakost i razvoj.
- Siromaštvo i socijalna isključenost.
- Nezaposlenost i razvoj.
- Kritika koncepta održivog razvoja.
- Institucije i održivi razvoj.
- Demografski tokovi i održivi razvoj.
- Ekonomija zasnovana na znanju.
- Epoha i ekonomija postmoderne.
- Cirkularna ekonomija nematerijalnih vrednosti.
- Održivi razvoj u Srbiji.
- Razvojne performanse privrede Srbije posle 2000. godine
- Nacionalna Strategija održivog razvoja.
Praktična nastava: Izučavanje na konkretnim primerima, interaktivna gostujuća predavanja iskusnih profesora.
1. Jovanović-Gavrilović, B. Razvoj sa ljudskim likom Ekonomski fakultet u Beogradu 2013
2. Đukić, P., i Đukanović, S. Održivi razvoj, društveno-ekonomski i ekološki aspekti Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu 2018
3. Dušanić, J. Ekonomija postmoderne Catena mundi 2019

Teorijska nastava iz predmeta Održivi razvoj biće izvedena putem usmenih predavanja i vežbi, uz korišćenje odgovarajućih video prezentacija. Praktična nastava će obuhvatiti predispitnu obavezu svih studenata da, shodno ličnim nadahnućima, samostalno ili grupno obrade prigodne teme iz oblasti održivog razvoja i na vežbama javno prezentuju rezultate svojih izučavanja. S obzirom da je reč o izbornom predmetu na završnoj godini master studija, studentima će biti omogućena sloboda izbora teme, koju će oni detaljno obraditi, i u obliku ispitnog rada usmeno odbraniti na predmetnom ispitu.