Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ММБК14
Студијски програми
  • МСС Менаџмент и бизнис
  • МСС Менаџмент маркетингом у туризму
ESPB 9
Број часова 4+3
Семестар 4
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да студентима омогући стицање суштинског знања и неопходних вештина, у циљу овладавања и разумевања специфичности пословања осигуравајућих друштава. Циљ предмета је да студенти развију способност да анализирају финансијску стабилност осигуравајућих друштава и да овладају методама којима се ризици управљају. Анализом финансијских и актуарских показатеља студенти ће на практичним примерима стећи знања која ће моћи директно да примене у стварном свету пословања осигуравајућих компанија и њиховом пословном окружењу.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Осигуравачко пословање, студенти ће бити у стању да: разликују облике организовања осигуравајућих друштава; анализирају финансијске извештаје осигуравајућих друштава; анализирају ризике у пословању осигуравајућих друштава; анализирају финансијске и актуарске показатеље.
Теоријска настава:
- Организациони облици осигуравајућих организација.
- Животно и неживотно осигурање.
- Средства друштава за осигурање.
- Пословање друштава за осигурање.
- Управљање ризицима у осигурању.
- Анализа финансијских и актуарских показатеља.
Практична настава: анализе студија случаја, семинарски радови, дискусија.
1. Кочовић, Ј., Шулејић, П., и Ракоњац-Антић, Т. Осигурање Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2010
2. Јанковић, Д. Осигурање Алфа-граф НС 2013
3. Митрашевић, М., и Пјанић, М. Управљање ризицима инвестирања средстава осигуравајућих компанија Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици 2019
4. Кочовић, Ј. Актуарске основе формирања тарифа у осигурању лица Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2012
5. Vaughan, E., & Vaughan, T. Osnove osiguranja: upravljanje rizicima Mate 2000
6. Милић, Д., Миленковић, Н., и Пјанић, М. Осигурање: осигуравајућа друштва као финансијски посредници Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2023
Теоријска настава уз решавање практичних примера и анализе студија случаја.