Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.MMBK14
Studijski programi
  • MSS Menadžment i biznis
  • MSS Menadžment marketingom u turizmu
ESPB 9
Broj časova 4+3
Semestar 4
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da studentima omogući sticanje suštinskog znanja i neophodnih veština, u cilju ovladavanja i razumevanja specifičnosti poslovanja osiguravajućih društava. Cilj predmeta je da studenti razviju sposobnost da analiziraju finansijsku stabilnost osiguravajućih društava i da ovladaju metodama kojima se rizici upravljaju. Analizom finansijskih i aktuarskih pokazatelja studenti će na praktičnim primerima steći znanja koja će moći direktno da primene u stvarnom svetu poslovanja osiguravajućih kompanija i njihovom poslovnom okruženju.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Osiguravačko poslovanje, studenti će biti u stanju da: razlikuju oblike organizovanja osiguravajućih društava; analiziraju finansijske izveštaje osiguravajućih društava; analiziraju rizike u poslovanju osiguravajućih društava; analiziraju finansijske i aktuarske pokazatelje.
Teorijska nastava:
- Organizacioni oblici osiguravajućih organizacija.
- Životno i neživotno osiguranje.
- Sredstva društava za osiguranje.
- Poslovanje društava za osiguranje.
- Upravljanje rizicima u osiguranju.
- Analiza finansijskih i aktuarskih pokazatelja.
Praktična nastava: analize studija slučaja, seminarski radovi, diskusija.
1. Kočović, J., Šulejić, P., i Rakonjac-Antić, T. Osiguranje Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2010
2. Janković, D. Osiguranje Alfa-graf NS 2013
3. Mitrašević, M., i Pjanić, M. Upravljanje rizicima investiranja sredstava osiguravajućih kompanija Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici 2019
4. Kočović, J. Aktuarske osnove formiranja tarifa u osiguranju lica Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2012
5. Vaughan, E., & Vaughan, T. Osnove osiguranja: upravljanje rizicima Mate 2000
6. Milić, D., Milenković, N., i Pjanić, M. Osiguranje: osiguravajuća društva kao finansijski posrednici Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2023
Teorijska nastava uz rešavanje praktičnih primera i analize studija slučaja.