Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OFBK23
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo 2024
ESPB 7
Broj časova 2+3
Semestar 5
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje teorijskih i praktičnih znanja o formi i sadržini finansijskih izveštaja i njihovoj analizi, radi donošenja adekvatnih poslovnih odluka. Cilj predmeta je i savladavanje analize i interpretacije rizika ostvarenja finansijskog rezultata i rentabilnosti, fiksne i obrtne imovine, određivanje finansijskog položaja preduzeća, kao i ovladavanje modelima ocene kreditnog boniteta preduzeća.
Po završetku ovog predmeta studenti će biti u stanju da: definišu finansijske izveštaje i njihovu sadržinu; objasne načela bilansiranja i način stvaranja latentnih rezervi i skrivenih gubitaka u preduzeću; odrede donju tačku rentabiliteta kao i poslovni, finansijski i ukupni rizik; analiziraju i interpretiraju prinosni, imovinski i finansijski položaj preduzeća; ocene kreditni bonitet i predvide poslovni neuspeh preduzeća; razumeju relevantnost informacija iz analize finansijskih izveštaja; informacije iz analize finansijskih izveštaja primenjuju u upravljačke svrhe.
Teorijska nastava:
- Forma i sadržina finansijskih izveštaja.
- Povezanost bilansa stanja i bilansa uspeha.
- Metode sačinjavanja bilansa uspeha.
- Klasifikacija i poredak pozicija u bilansu stanja.
- Načela bilansiranja.
- Procenjivanje bilansnih pozicija.
- Vrste bilansa.
- Latentne rezerve i skriveni gubici.
- Teorija analize finansijskih izveštaja.
Praktična nastava: vertikalna i horizontalna analiza finansijskih izveštaja; analiza prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja preduzeća; ocena kreditnog boniteta i predviđanje poslovnog neuspeha preduzeća (analiza se izvodi na primeru konkretnog preduzeća).
Vlaović Begović, S., i Tomašević, S. Analiza finansijskih izveštaja Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2020
Rodić, J., Vukelić, G., i Andrić, M. Analiza finansijskih izveštaja Proleter 2011
Knežević, G., Stanišić, N., i Mizdraković, V. Analiza finansijskih izveštaja Univerzitet Singidunum 2019
Pratt, J. Financial accounting in an economic context John Wiley & Sons 2011
Predavanja i vežbe uz aktivno učešće studenata. Analiza finansijskih izveštaja konkretnih preduzeća, diskusije, seminarski radovi studenata.