Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OFBD03
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo – DLS 2024
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 1
Status predmeta Obavezni
Osnovni cilj ovog predmeta je da student stiče osnovna znanja o opštim pojmovima prava, osnovnim institutima pojedinih grana prava, subjektima poslovanja i njihovim međusobnim odnosima u poslovanju. Pored osnovnih teoretskih znanja na ovom predmetu stiču se i sistematizovana praktična znanja neophodna za razumevanje i rešavanje konkretnih problema u poslovanju.
Osnovni ishod je da savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće specifične kompetencije : temeljno poznavanje i razumevanje principa prava, sposobnost rešavanja konkretnih problema na osnovu povezivanja osnovnih znanja iz različitih grana prava, kao što su stvarno pravo, obligaciono i poslovno pravo. Student stiče i unapređuje sposobnost primene novina u struci kroz praćenje aktuelnih propisa i komentara u stručnoj literaturi, ali i razvija veštine upotrebe znanja, samostalnog rada izrade i analize studija slučaja.
Teorijska nastava:
- Osnovna znanja o pravu.
- Osnovna znanja o državi.
- Pojam i vrste stvarnih prava.
- Pojam i izvori obligacionih odnosa.
- Promene i prestanak obligacionih odnosa.
- Osnovna statusna pitanja privrednih društava.
- Ortačko i komanditno društvo.
- Društvo sa ograničenom odgovornošću.
- Akcionarsko društvo.
- Povezivanje, reorganizacija i prestanak privrednih društava.
- Ugovor o prodaji robnog prometa.
- Ugovori o privrednim uslugama.
- Ugovori o prevozu.
- Noviji ugovori robnog prometa.
- Osnove o bankarskim poslovima i hartijama od vrednosti.
Praktična nastava: vežbe, izrada i analiza studija slučaja i drugi oblici nastave.
Spirović-Jovanović, L., i Dabić, LJ. Poslovno pravo Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 2015
Šogorov, S., i Radoman, M. Poslovno pravo Univerzitet Singidunum 2007
Ljubojević, G., i Milošević, I. Poslovno pravo Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2020
Predavanja su auditorna uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, analizu primera iz prakse, studija slučaja i seminarskih radova studenata. Iscrpno i detaljno izlaganje predmetne materije, korišćenje primera iz sudske prakse, analiza relevatnih propisa koji regulišu odnosnu materiju, interaktivna nastava, podsticanje studenata na razmišljanje, samostalnost u radu i praktičnu primenu stečenih znanja.