Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OFBK34
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo 2024
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 6
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je upoznavanje i ovladavanje osnovnim znanjima iz oblasti preduzetničkih finansija koja su neophodna svakom preduzetniku, vlasniku malog ili srednjeg preduzeća ili stručnjaku iz oblasti finansija. Cilj predmeta Preduzetničke finansije je upoznavanje studenata sa specifičnostima finansiranja preduzetnika, mogućnostima finansiranja preduzetničkog poduhvata, ograničenjima kao i odabiru najpovoljnijeg načina finansiranja u skladu sa finansijskim životnim ciklusom i finansijskim potrebama preduzeća.
Po završetku učenja ovog predmeta, student će biti sposoban da: objasni finansijsku funkciju malog preduzeća; da objasni i definiše strategiju finansiranja i obezbeđenja finansijskih sredstava kako u početnoj fazi poslovanja tako i kada je u pitanju dinamično preduzeće; da razlikuje faze u finansijskom životnom ciklusu malog preduzeća i preduzetnika i da sastavi finansijski plan kao deo biznis plana; da identifikuje i objasni izvore sopstvenog kapitala, izvore pozajmljenog kapitala kao i alternativne izvore finansiranja. Krajnji ishod bio bi upoznavanje sa mogućnostima finansiranja preduzetništva i predlaganje adekvatnih finansijskih izvora u skladu sa potrebama preduzetnika.
Teorijska nastava:
- Preduzetništvo i preduzetnički proces.
- Dimenzije i značaj preduzetništva i preduzetničkog procesa.
- Finansijska funkcija u preduzeću.
- Strategija finansiranja i obezbeđenja finansijskih sredstava.
- Tržišni izvori finansiranja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (izvori sopstvenog kapitala i izvori pozajmljenog kapitala).
- Alternativni izvori finansiranja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (venture capital, mezzanine, poslovni anđeli, privatni investicioni fondovi).
- Raspoloživi instrumenti finansiranja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u Republici Srbiji.
- Biznis plan i realizacija preduzetničke ideje.
- Problemi i metode ocene kreditne sposobnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.
- Značaj državne podrške u finansiranju preduzetnika i sektora MSP.
Praktična nastava: analize studija slučaja.
Jovin, S. Preduzetničke finansije Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2021
Paunović, B. Preduzetništvo i upravljanje malim preduzećem Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 2021
Erić, D., Behara, I., Kecman, Đ., i Jakšić, B. Finansiranje malih i srednjih preduzeća u Srbiji Institut ekonomskih nauka i Privredna komora Srbije 2012
Paunović, B., i Zipovski, D. Poslovni plan - Vodič za izradu Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2021
Paunović, B., Đuričin, D., i Janošević, S. Preduzetništvo i menadžment Zavod za udžbenike 2015
Barringer, B., & Ireland, R. Entrepreneurship, Successfully Launching New Ventures Pearson Education 2010
Predavanja su auditorna uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, debate, seminarske radove studenata, studije slučaja.