Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OFBD16
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo – DLS 2024
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 3
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je sticanje teorijskih i praktičnih znanja za samostalno obavljanje knjigovodstvenih poslova u poslovnim subjektima, polazeći od principa sistema dvojnog knjigovodstva i uvažavajući zakonsku i profesionalnu računovodstvenu regulativu. Cilj je i da se steknu primenjiva znanja o knjigovodstvenom obuhvatanju brojnih poslovnih događaja u poslovnim subjektima, sa krajnjim ciljem izrade seta finansijskih izveštaja kao krajnjeg produkta knjigovodstva.
Nakon savladavanja sadržaja ovog predmeta, studenti će biti u stanju da: prepoznaju osnovne računovodstvene isprave (dokumente) i utvrde njihovu formalnu ispravnost; samostalno proknjiže brojne poslovne (knjigovodstvene) događaje u poslovnim knjigama uz primenu odgovarajućeg knjigovodstvenog softvera; pravilno utvrde periodični finansijski rezultat uz primenu odgovarajućeg knjigovodstvenog softvera; sastave (izrade) finansijske izveštaje uz primenu odgovarajućeg knjigovodstvenog softvera.
Teorijska nastava:
- Knjigovodstveno evidentiranje ulaznih i izlaznih faktura.
- Knjigovodstveno evidentiranje primljenih i datih avansa.
- Knjigovodstveno evidentiranje zaliha (robno i materijalno knjigovodstvo).
- Knjigovodstveno evidentiranje osnovnih sredstava (kupovina, prodaja, poreska i računovodstvena amortizacija).
- Obračun i knjigovodstveno evidentiranje zarada i drugih ličnih primanja, sastavljanje pojedinačne poreske prijave poreza i doprinosa.
- Obračun i knjigovodstveno evidentiranje PDV, sastavljanje poreske prijave PDV.
- Knjigovodstveno evidentiranje kreditnih i lizing poslova.
- Knjigovodstveno evidentiranje uvoza i izvoza dobara i usluga.
- Predzaključna knjiženja (inventar, vremenska razgraničenja, obračun amortizacije i kursnih razlika).
- Obračun i knjiženje poslovnog rezultata.
- Izrada završnog račun (sastavljanje finansijskih izveštaja).
Praktična nastava: analiza i knjigovodstveno obuhvatanje poslovnih (knjigovodstvenih) dokumenata u knjigovodstvenom softveru; sastavljanje i analiza finansijskih izveštaja u knjigovodstvenom softveru; studije slučaja; diskusije.
Stojanović, R., Petrović, R., Nešić, V., i Novićević, B. Primena međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja Računovodstvo doo 2019
Petrović, P., Nešić, V., Stojanović, R., i Mladenović, D. Primena kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike Institut za računovodstvo i reviziju 2021
Zakić, V., i Đukanović, S. Finansijsko računovodstvo Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2010
Škarić-Jovanović, K. Finansijsko računovodstvo Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2015
Online predavanja preko platformi (Skype, Zoom i sl.), pristup materijalima i onlajn testovi preko platforme Moodle, forum, rešavanje praktičnih primera u knjigovodstvenom softveru.