Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OFBK05
Studijski programi
  • Zajednički na svim studijskim programima (prva godina) 2024
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je usavršavanje niza jezičkih znanja, sposobnosti i veština sa posebnim fokusom na poslovanje tako da studenti mogu samostalno da tumače stručne tekstove, da kompetentno poslovno komuniciraju i da samostalno pišu kraće tekstove.
Po završetku semestra student stiče sledeće sposobnosti (kompetencije): usvaja leksiku opšteg i poslovnog jezika; svestan je raznolikosti jezičkih sredstava i aktivno ih primenjuje u opštem i poslovnom kontekstu; obnavlja i produbljuje znanja iz svih nivoa jezičke strukture (fonetike, morfologije, sintakse, semantike); razvija sve jezičke veštine (čitanje, slušanje, pisanje, govor); koristi stečeno znanje za dalji samostalan rad na usvajanju jezika; stiče sociolingvističku i stratešku kompetenciju; samostalno koristi pisane rečnike i rečnike u elektronskoj formi; vlada ekonomskom stručnom terminologijom kroz tematske tekstove i druge sadržaje iz predmeta koje studenti pohađaju u toku studija.
Teorijska nastava:
- Gramatičke strukture: Lične zamenice; prezent; upitne reči (W-Fragen); određeni i neodređeni član; modalni glagoli u prezentu; imperativ; prisvojne zamenice; vremenski predlozi; preterit (sein, haben); učtivo obraćanje (würde, könnte), komparacija prideva.
- Teme: Upoznavanje i predstavljanje u različitim prilikama; brojevi i vreme; aktivnosti u toku radnog dana; situacija u restoranu (sa poslovnim partnerima); obilazak kompanije i odnos prema poslovnim partnerima; (poslovna) putovanja i njihovo organizovanje (rezervacija karti, smeštaja, kupovina adekvatne garderobe); snalaženje u nepoznatom gradu; pozivanje, otkazivanje ili odlaganje (poslovnih) susreta.
- Leksika iz registra „opšteg“ i jezika struke u vezi sa jednostavnim situacijama u poslovnoj sferi; pisana i usmena komunikacija (telefonski razgovor, i-mejl i faks, formulari). Interpretiranje podataka iz reda vožnje, karte puta, šeme kompanije, malih oglasa i ponuda proizvođača.
Praktična nastava: uvežbavanje gramatičkih struktura nemačkog jezika kroz govorne situacije i usvajanje određenog vokabulara; razvijanje svih jezičkih aktivnosti (čitanje, pisanje, govor, razumevanje pisanog i slušanog teksta); simulacija razgovora na obrađene teme iz privatnog i poslovnog života (rad u paru ili grupi); predstavljanje kompanije (stvarne ili imaginarne), njene aktivnosti i organizacije; interpretiranje podataka iz reda vožnje, karte puta, šeme kompanije, malih oglasa i ponuda proizvođača i uvežbavanje pisanja kraćeg i-mejla i faksa, popunjavanja formulara.
Becker, N., & Braunert, J. Alltag, Beruf & Co2, Kursbuch + Arbeitsbuch Max Hueber Verlag 2009
Loibl, B., Jotzko, S., & Baum, W. Schritte Plus im Beruf. Kommunikation am Arbeitsplatz Max Hueber Verlag 2015
Zorica-Samardžić, I. Priručnik za opšti i poslovni nemački jezik: priručnik za osnovne studije Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2020
Interaktivna nastava, upotreba audio i video materijala.