Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТХК07
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство 2024
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 5
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је усавршавање низа језичких знања, способности и вештина са посебним фокусом на пословање тако да студенти могу самостално да тумаче стручне текстове, да компетентно пословно комуницирају и да самостално израђују краће писмене форме у функцији струке.
Усвајањем тематике у пословном контексту која одражава савремену стварност струке и примерене лексике пословног језика као и специфичних употреба свих елемената језика, а посебно граматике као и продубљивањем и даљим развијањем језичких вештина (читања, слушања, писања, говора) студент се оспособљава за њихову активну примену у општем и пословном контексту у области туризма и за сналажење у пословном окружењу и у писаној форми и у комуникацијским ситуацијама типичним за струку, применом примерених реторичких форми језика; овладавањем употребом писаних речника и речника у електронској форми студент се оспособљава за примену информационо-комуникационих технологија у даљем самосталном саовладавању знањима одговарајућег подручја.
Теоријска настава:
- Организација компаније, људски ресурси;
- Управљање, међународна трговина и глобализација, транспорт, предузетништво, банкарство, берза, тржиште осигурања, примена иновација, квалитет производа и услуга, маркетинг, екологија, електронско пословање, етичко пословање, путовања и културолошке разлике.
- Лични и безлични глаголски облици, одређени и неодређени члан, фразни глаголи, идиоми, колокације.
- Комплексније семантичке формуле који се јављају у успостављању контакта, на састанцима, у преговорима, на презентацијама и разрешавању проблема на радом месту
Практична настава: анализа случаја, симулација говорних ситуација.
Peter Strutt English for International Tourism Intermediate New Edition Student Book with DVD Pearson Education ESL 2013
Dubicka, I., & O'Keeffe, M. English for International Tourism Pre-Intermediate Coursebook Pearson 2015
Emmerson, P. Essential Business Grammar Builder Pack MacMillan Education 2016
Бикицки, Н., и Вережан, Т. Приручник за први и други страни пословни језик енглески Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
Harrison, L. English for International Tourism Intermediate Workbook Pearson 2015
Rogers, J. Market Leader Upper Intermediate Practice File Pearson 2011
Интерактивна настава. Употреба аудио материјала.