Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OFBK06
Studijski programi
  • Zajednički na svim studijskim programima (prva godina) 2024
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenta sa osnovnim psihološkim pojmovima; upoznavanje sa osnovnim teorijskim i praktičnim znanjima vezanim za poreklo, strukturu i prirodu psihičkog života čoveka; osposobljavanje studenata za praktičnu primenu psiholoških znanja prilikom obavljanja budućeg poziva.
Savladavanjem predmeta student stiče sledeće predmetno specifične - sposobnosti: razumevanje i razlikovanje osnovnih pojmova psihologije kao nauke o psihičkom životu čoveka; sposobnost identifikovanja i istraživanja konkretnih problema, jer savladava osnovne naučne metode; sposobnost povezivanja znanja o različitim aspektima psihičkog života čoveka; sposobnost primene znanja iz psihologije u odgovarajućem području.
Teorijska nastava:
- Predmet, zadaci i grane psihologije.
- Metode i tehnike istraživanja u psihologiji.
- Osnovne psihičke pojave – psihički procesi, osobine i stanja.
- Opažanje.
- Učenje, pamćenje i zaboravljanje.
- Mišljenje, zaključivanje i rešavanje problema.
- Inteligencija.
- Emocije.
- Motivacija.
- Stavovi i vrednosti.
- Ličnost.
- Struktura, dinamika i razvoj.
- Teorije ličnosti.
- Promene i poremećaji društvenog života i ponašanja.
Praktična nastava: diskusije, studija slučaja.
Vukadinović, M. Uvod u psihologiju Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2021
Rot, N. Opšta psihologija Zavod za udžbenike 2010
Hrnjica, S. Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti Naučna knjiga Nova 2005
Predavanja i vežbe, studije slučaja, diskusije, prezentacija primera iz prakse, izrada i prezentacija seminarskih radova.