Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OFBD09
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo – DLS 2024
ESPB 8
Broj časova 3+3
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje teorijsko-analitičkih i praktičnih znanja iz oblasti računovodstva, polazeći od principa sistema dvojnog knjigovodstva i uvažavajući zakonsku i profesionalnu računovodstvenu regulativu. Cilj je i da se stekne znanje o knjigovodstvenom obuhvatanju najznačajnijih poslovnih događaja u poslovnim subjektima, sa krajnjim ciljem izrade seta finansijskih izveštaja kao krajnjeg produkta računovodstva.
Nakon savladavanja sadržaja ovog predmeta, studenti će biti u stanju da: prepoznaju osnovne računovodstvene isprave (dokumente) i prepoznaju njihovu formalnu ispravnost; samostalno proknjiže najznačajnije poslovne (knjigovodstvene) događaje u poslovnim knjigama; pravilno utvrde periodični finansijski rezultat; sastave (izrade) odgovarajuće finansijske izveštaje; pripreme odgovarajuće računovodstvene informacije o imovinskom, finansijskom i prinosnom položaju poslovnog subjekta za potrebe brojnih korisnika.
Teorijska nastava:
- Pojam i značaj računovodstva.
- Proces knjiženja (hronološka i sistematska evidencija).
- Pribavljanje i formiranje sopstvenog i pozajmljenog kapitala.
- Knjigovodstveno obuhvatanje stalne imovine.
- Knjigovodstveno obuhvatanje obrtne imovine, procesa proizvodnje i realizacije.
- Knjigovodstveno obuhvatanje rashoda i prihoda.
- Predzaključna knjiženja.
- Obračun, raspodela ili pokriće periodičnog rezultata.
Praktična nastava: analiza i knjigovodstveno obuhvatanje poslovnih (knjigovodstvenih) dokumenata; sastavljanje i analiza finansijskih izveštaja; studije slučaja; diskusije.
Zakić, V., i Đukanović, S. Finansijsko računovodstvo Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2010
Đorđević, S., i Zakić, V. Finansijsko računovodstvo Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2016
Škarić-Jovanović, K. Finansijsko računovodstvo Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2015
Powers, M., & Needles, B. E. Financial accounting South-Western Cengage Learning 2012
Online predavanja preko platformi (Skype, Zoom i sl.), pristup materijalima i onlajn testovi preko platforme Moodle, forum.