Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST05
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
  • Preduzetništvo
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti računovodstva kroz upoznavanje osnovnih računovodstvenih izveštaja, osnovnih evidencija (hronološke i sistematske) i zakonske i profesionalne računovodstvene regulative.
Sticanje sposobnosti za samostalno knjiženje poslovnih (knjigovodstvenih) promena, izračunavanje finansijskog rezultata i sastavljanje odgovarajućih finansijskih izveštaja.
Teorijska nastava

• Bilans stanja i Bilans uspeha.

• Proces knjiženja (hronološka i sistematska evidencija).

• Pribavljanje finansijskih sredstava.

• Knjigovodstveno obuhvatanje: stalne imovine, obrtne imovine, procesa proizvodnje, realizacije.

• Predzaključna knjiženja.

• Obračun i raspodela rezultata.Praktična nastava

• Studije slučaja.
Đorđević, S. M., & Đukanović, S. (2013). Finansijsko računovodstvo. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija.

Đorđević, S .M., & Zakić, V. (2016). Finansijsko računovodstvo. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija.

Škarić-Jovanović, K. (2015). Finansijsko računovodstvo. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Phillips, F., Libby, R., & Libby, P. A. (2011). Fundamentals of financial accounting. New York: Mc Graw-Hil.
Klasična eks-katedra predavanja. Izučavanje na primerima (case studies), uz upotrebu savremenih softverskih prezentacija iz strane literature (na engleskom jeziku). Analiza rezultata sa testova i javna odbrana seminarskih radova.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10