Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СА82
Студијски програми
  • Примењена информатика 2016
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 5
Статус предмета Обавезни
Овладавање напредним концептима програмског језика проучаваног у предмету Објектно-оријентисано програмирање, техникама и алатима које поседује дати програмски језик кроз проблеме средње и веће сложености, везане за креирање графичког корисничког интерфејса, подршку апликацијама са клијент/сервер архитектуром, постављање интерактивних програма на Веб. Упознавање развојних окружења за програмирање у изабраном програмском језику.
Студенти ће научити како се развијају, одржавају и управљају пословне апликације. Такође ће схватити њихову функционалност, значај развоја пословних процеса и разумети принципе њихове интеграције.
Теоријска настава

• Концепти, функционалност и ефективност пословних апликација

• Пословне апликације и интернет

• Животни циклус апликација

• Методе развоја апликација

Практична настава

• Креирање једноставног корисничког интерфејса

• Компоненте корисничниког интерфејса

• Додавање у контејнер и аранжирање компоненти корисничког интерфејса

• Основна и напредна поставка интерфејса

• Реакција на акције корисника

• Типови догађаја

• Управљање кликовима и покретима миша

• Управљање догађајима тастатуре и догађајима компоненти

• Креирање напредног корисничког интерфејса

• Прозори, оквири, дијалог боксови и менији

• Догађаји прозора и менија

• Креирање засебне апликације графичког корисничког интерфејса
Lemay L., Cadenhead R., (2007) Научите Јаву 6 за 21 дан, Компјутерска библиотека, 5 издање, превод Sams Publishing

Kraus L., (2005) Решени задаци из програмског језика Јава, Београд, Академска мисао

Eckel B., (2006) Thinking in Java, 4 издање, Prentice Hall
предавања, рад у рачунарској лабораторији
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе  Поена: 65 Завршни испит  Поена 35
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 15
провера знања у току наставе (колоквијуми) 40 усмени испит 20
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10