Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16SA82
Studijski programi
  • Primenjena informatika 2016
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 5
Status predmeta Obavezni
Ovladavanje naprednim konceptima programskog jezika proučavanog u predmetu Objektno-orijentisano programiranje, tehnikama i alatima koje poseduje dati programski jezik kroz probleme srednje i veće složenosti, vezane za kreiranje grafičkog korisničkog interfejsa, podršku aplikacijama sa klijent/server arhitekturom, postavljanje interaktivnih programa na Veb. Upoznavanje razvojnih okruženja za programiranje u izabranom programskom jeziku.
Studenti će naučiti kako se razvijaju, održavaju i upravljaju poslovne aplikacije. Takođe će shvatiti njihovu funkcionalnost, značaj razvoja poslovnih procesa i razumeti principe njihove integracije.
Teorijska nastava

• Koncepti, funkcionalnost i efektivnost poslovnih aplikacija

• Poslovne aplikacije i internet

• Životni ciklus aplikacija

• Metode razvoja aplikacija

Praktična nastava

• Kreiranje jednostavnog korisničkog interfejsa

• Komponente korisničnikog interfejsa

• Dodavanje u kontejner i aranžiranje komponenti korisničkog interfejsa

• Osnovna i napredna postavka interfejsa

• Reakcija na akcije korisnika

• Tipovi događaja

• Upravljanje klikovima i pokretima miša

• Upravljanje događajima tastature i događajima komponenti

• Kreiranje naprednog korisničkog interfejsa

• Prozori, okviri, dijalog boksovi i meniji

• Događaji prozora i menija

• Kreiranje zasebne aplikacije grafičkog korisničkog interfejsa
Lemay L., Cadenhead R., (2007) Naučite Javu 6 za 21 dan, Kompjuterska biblioteka, 5 izdanje, prevod Sams Publishing

Kraus L., (2005) Rešeni zadaci iz programskog jezika Java, Beograd, Akademska misao

Eckel B., (2006) Thinking in Java, 4 izdanje, Prentice Hall
predavanja, rad u računarskoj laboratoriji
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze  Poena: 65 Završni ispit  Poena 35
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 15
provera znanja u toku nastave (kolokvijumi) 40 usmeni ispit 20
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10