Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OTHK04
Studijski programi
  • Turizam i hotelijerstvo 2024
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 4
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta jeste sticanje specifičnih znanja i veština iz oblasti ruralnog turizma, upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima, prirodnim i društvenim resursima za razvoj, ali i praksom i modelima razvoja koji se primenjuju u zemlji i svetu. Po završetku procesa učenja studenti će biti u stanju da prepoznaju i razumeju sve prednosti razvoja turizma za ruralne oblasti i stanovništvo u njima, ali i moguća ograničenja razvoja ovog posebnog oblika turizma.
Po završetku ovog predmeta studenti će biti u stanju da: definišu osnovne pojmove iz oblasti ruralnog turizma, procene resursnu osnovu za razvoj, prepoznaju i sagledaju prednosti odnosno koristi razvoja ovog vida turizma za ruralno stanovništvo i pojedinca, ali i ruralnu ekonomiju u celini, identifikuju limitirajuće faktore u razvojnom procesu, kao i da predlože odgovarajuću strategiju razvoja.
Teorijska nastava:
- Turizam i posebni oblici turizma.
- Pojam i značaj koncepta ruralnog turizma.
- Ruralni turizam i održivi razvoj.
- Modeli razvoja ruralnog turizma u Evropi.
- Razvoj ruralnog turizma u Srbiji.
- Oblici ruralnog turizma.
- Kvalitet usluga i menadžment kvaliteta u ruralnom turizmu.
- Efekti razvoja ruralnog turizma.
Praktična nastava: analiza primera iz prakse, izrada i prezentacija seminarskih radova, rešavanje testova.
Todorović, M., i Štetić, S. Ruralni turizam Geografski fakultet 2009
Bošković, T. Ruralni turizam Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2020
Predavanja i vežbe uz aktivno učešće studenata. Analiza primera iz prakse, sa interneta uz korišćenje audio-vizuelne opreme. Prezentacije eseja i seminarskih radova studenata.