Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA37
Studijski programi
  • Preduzetništvo
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 6
Status predmeta Obavezni
Omogućiti studentima razumevanje neophodnosti postojanja savremene tržišne logike poslovanja u preduzećima i uticaj iste na bitna područja poslovne aktivnosti. Studenti treba da steknu teorijska i praktična znanja iz svih segmenata savremenog tržišnog poslovanja, kako bi bili u stanju da planiraju i implementiraju mnogobrojne marketing aktiivnosti u preduzeću. Studenti se osposobljavaju za samostalno i timsko rešavanje tržišnih problema u savremenim uslovima poslovanja.
Savladavanjem ovog predmeta studenti će steći sledeće kompetencije:

• temeljno poznavanje i razumevanje tržišne orijentacije preduzeća,

• sposobnost rešavanja konkretnih tržišnih problema uz upotrebu savremenih marketing metoda i postupaka,

• sposobnost povezivanja i primenu osnovnih znanja iz oblasti menadžmenta, marketinga i psihologije,

• sposobnost praćenja i primene novih tendencija u struci,

• sposobnost razvoja veština i spremnosti u upotrebi znanja u području turbulentnog savremenog tržišnog poslovanja.
Teorijska nastava

• Koncept i strategija savremenog tržišnog poslovanja.

• Osnove marketing koncepta.

• Globalno marketing okruženje.

• Strategija segmentacije tržišta.

• Upravljanje marketing informacijama i marketing istraživanje.

• Specifičnosti potrošačkog i poslovnog tržišta.

• Analiziranje konkurencije.

• Koncept i strategija proizvoda.

• Strategija formiranja cena.

• Kreiranje, implementacija, kontrola i modifikovanje marketing kanala.

• Integrisane marketing komunikacije.

• Implementacija marketinga u savremenim uslovima tržišnog poslovanja.

Praktična nastava

• Vežbe.

• Analize studija slučaja.

• Seminarski radovi.
Jovičić, D., & Sudarov, S. (2014). Savremeno tržišno poslovanje.Novi Sad: Alfa-graf NS.

Kotler, F., Vong, V., Sonders, DŽ., & Armstrong, G. (2007). Principi marketinga. Beograd: Mate.

Kotler, P., & Lane K. K. (2006). Marketing menadžment. Beograd: Data status.
Analize studija slučaja, diskusije, prezentovanje i analize seminarskih radova.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 65 poena Završni ispit  35 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit  
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 40 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10