Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16SA85
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 6
Broj časova 3+3
Semestar 5
Status predmeta Obavezni
Priprema studenata za samostalni rad i učešće u timovima koji se bave razvojem savremenih poslovnih softverskih sistema u skladu sa aktuelnim trendovima u ovoj oblasti.
Sticanje interpersonalnih veština u radu sa korisnicima, članovima tima, i drugim učesnicima u razvoju softvera, njegovom razviju i održavanju, kao i veština u integraciji baza podataka i njihovim konceptima povezanim u procesu razvoja sistema..
Teorijska nastava

• Metode i tehnike projektovanja i razvoja savremenih poslovnih softverskih sistema

• Primena standarda za upravljanje projektima

• Korišćenje alata za modeliranje softvera u skladu sa strukzurnim i objektno-orijentisanim pristuppm

• Kreiranje sistemskih zahteva

• Modelovanje logike procesa i podataka

• Strukturna i objektno orijentisana analiza i dizajn

• Relacioni i objektno orijentisani modeli podataka

• Rukovanje podacima

• Fizička dizajn i upotrebljivost

• Testiranje, uvođenje i održavanje softvera

• Reinženjering softvera

Praktična nastava

Upoznavanje sa mogućnostima i neposredno rukovanje sa aktuelnim alatima za automatizovani razvoj poslovnog softvera.
Sommerville I.: Software Engineering, 9th Edition, Addison-Wesley, 2010.

Braude E.J. Bernstein M.E. Software Engineering: An Object-Oriented Pespective, Wiley& Sons, 2010.

Jošanov B., Tumbas P. Softverski inženjering, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad, 2008.
• predavanja • rad u računarskoj laboratoriji • prezentacije studija slučaja • diskusije
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit  45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 20
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 25
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10