Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SSA39
Studijski programi
  • Bankarsko i berzansko poslovanje
ESPB 4
Broj časova
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Program stručne prakse koncipiran je tako da studenti specijalističkih studija kroz realizaciju programskih praktičnih zadataka u konkretnim poslovnim sistemima upotrebe stečena teorijska znanja i uspešno ostvare spoj teorijskog i praktičnog rada iz oblasti bankarskog i berzanskog poslovanja.
Tematska područja za uvođenje studenata u programske zadatke i projekte praktičnog karaktera:
1. Primenjeno investiranje u hartije od vrednosti.
2. Primenjeno vrednovanje preduzeća.
3. Primenjeno finansiranje malih i srednjih preduzeća.
4. Primenjeno bankarsko poslovanje i platni promet.
Tematska područja za uvođenje studenata u programske zadatke i projekte praktičnog karaktera:
1. Primenjeno investiranje u hartije od vrednosti.
2. Primenjeno vrednovanje preduzeća.
3. Primenjeno finansiranje malih i srednjih preduzeća.
4. Primenjeno bankarsko poslovanje i platni promet.
Rukovodioci tematskih područja 1, 2, 3, 4 su dužni da studentima pripreme širi izbor literature i odgovarajuće dokumentacije kao i uputstva za korišćenje izvora podataka.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnost u toku stručne prakse 10 Odbrana stručne prakse 40
Izveštaj o realizovanim zadacima datih od strane osobe iz poslovnog sistema zadužene za praćenje studenta 20
Izrada Dnevnika stručne prakse 30