Izaberite stranicu
Шифра предмета 17ССА39
Студијски програми
  • Банкарско и берзанско пословање
ESPB 4
Број часова
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Програм стручне праксе конципиран је тако да студенти специјалистичких студија кроз реализацију програмских практичних задатака у конкретним пословним системима употребе стечена теоријска знања и успешно остваре спој теоријског и практичног рада из области банкарског и берзанског пословања.
Тематска подручја за увођење студената у програмске задатке и пројекте практичног карактера:
1. Примењено инвестирање у хартије од вредности.
2. Примењено вредновање предузећа.
3. Примењено финансирање малих и средњих предузећа.
4. Примењено банкарско пословање и платни промет.
Тематска подручја за увођење студената у програмске задатке и пројекте практичног карактера:
1. Примењено инвестирање у хартије од вредности.
2. Примењено вредновање предузећа.
3. Примењено финансирање малих и средњих предузећа.
4. Примењено банкарско пословање и платни промет.
Руководиоци тематских подручја 1, 2, 3, 4 су дужни да студентима припреме шири избор литературе и одговарајуће документације као и упутства за коришћење извора података.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активност у току стручне праксе 10 Одбрана стручне праксе 40
Извештај о реализованим задацима датих од стране особе из пословног система задужене за праћење студента 20
Израда Дневника стручне праксе 30