Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТХК10
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство 2024
ESPB 3
Број часова
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Програм стручне праксе конципиран је тако да студенти кроз реализацију програмских практичних задатака у конкретним пословним системима употребе стечена теоријска знања и успешно остваре спој теоријског и практичног рада.
По завршетку овог предмета студенти ће бити оспособљени да примене претходно стечена теоријска и стручна знања у решавању практичних проблема у оквиру изабраног предузећа или институције. Студенти ће у практичним условима развити способност уочавања проблема, критичке анализе и тражења алтернативних решења.
Тематска подручја за увођење студената у програмске задатке и пројекте практичног карактера:
1. Примењени менаџмент туристичких агенција и организатора путовања.
2. Примењени менаџмент хотелијерских предузећа.
3. Примена информационих система у туризму.
4. Примењени менаџмент туристичке дестинације.
5. Примењени маркетинг у туризму (на конкретним примерима).
6. Примењено финансијско пословање у хотелијерству и туристичким агенцијама.
7. Заштита простора и принципи исхране и рекреације у хотелијерству.
8. Примењени менаџмент конгресних туристичких центара.
Организација где се обавља стручна пракса Интерна акта организације где се обавља стручна пракса
Обавезно присуство, према програму рада, у изабраном предузећу или институцији у којој студент обавља стручну праксу.