Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОПИК10
Студијски програми
  • Пословна информатика 2024
ESPB 3
Број часова
Семестар 5
Статус предмета Обавезни
Програм стручне праксе конципиран је тако да студенти кроз реализацију програмских практичних задатака у конкретним пословним системима употребе стечена теоријска знања и успешно остваре спој теоријског и практичног рада.
По завршетку овог предмета студенти ће бити оспособљени да примене претходно стечена теоријска и стручна знања у решавању практичних проблема у оквиру изабраног предузећа или институције. Студенти ће у практичним условима развити способност уочавања проблема, критичке анализе и тражења алтернативних решења.
Тематска подручја за увођење студената у програмске задатке и пројекте практичног карактера:
1. Активности пословне комуникације у пословном систему и са другим пословним субјектима, коришћењем електронске инфраструктуре.
2. Употреба стандардних софтверских решења у различитим сегментима пословања.
3. Примена алата за презентацију у различитим пословним активностима у пословном систему и са другим пословним субјектима.
4. Коришћење инфраструктуре Интернета у различитим пословним активностима у пословном систему и са другим пословним субјектима.
5. Анализа организације и функционисања пословног информационог система и постављених режима обраде.
6. База података пословног информационог система и процеси њеног ажурирања и претраживања.
7. Израда рутина претраживања података и пословног извештавања менаџмента компаније, пословних партнера и непосредних корисника информационог система.
8. Примена информационо-комуникационих технологија при повезивању система електронског пословања са пословним информационим системом компаније.
Организација где се обавља стручна пракса Интерна акта организације где се обавља стручна пракса
Обавезно присуство, према програму рада, у изабраном предузећу или институцији у којој студент обавља стручну праксу.