Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СА06фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 4
Број часова
Семестар 4
Статус предмета Обавезни
Програм стручне праксе конципиран је тако да студенти кроз реализацију програмских практичних задатака у конкретним пословним системима употребе стечена теоријска знања и успешно остваре спој теоријског и практичног рада.
Тематска подручја за увођење студената у програмске задатке и пројекте практичног карактера:
1. Примењено финансијско пословање.
2. Примењено управљање и контроле трошкова.
3. Примењено књиговодство.
4. Примењено банкарско пословање.
Руководиоци тематских подручја 1, 2, 3, 4 су дужни да студентима припреме шири избор литературе и одговарајуће документације као и упутства за коришћење извора података.
60 часова предавања и практичне наставе по једном тематском подручју у току семестра.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активност у току стручне праксе 10 Одбрана стручне праксе 40
Извештај о реализованим задацима датих од стране особе из пословног система задужене за праћење студента 20
Израда Дневника стручне праксе 30