Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20SA06fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 4
Broj časova
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Program stručne prakse koncipiran je tako da studenti kroz realizaciju programskih praktičnih zadataka u konkretnim poslovnim sistemima upotrebe stečena teorijska znanja i uspešno ostvare spoj teorijskog i praktičnog rada.
Tematska područja za uvođenje studenata u programske zadatke i projekte praktičnog karaktera:
1. Primenjeno finansijsko poslovanje.
2. Primenjeno upravljanje i kontrole troškova.
3. Primenjeno knjigovodstvo.
4. Primenjeno bankarsko poslovanje.
Rukovodioci tematskih područja 1, 2, 3, 4 su dužni da studentima pripreme širi izbor literature i odgovarajuće dokumentacije kao i uputstva za korišćenje izvora podataka.
60 časova predavanja i praktične nastave po jednom tematskom području u toku semestra.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnost u toku stručne prakse 10 Odbrana stručne prakse 40
Izveštaj o realizovanim zadacima datih od strane osobe iz poslovnog sistema zadužene za praćenje studenta 20
Izrada Dnevnika stručne prakse 30