Izaberite stranicu
Šifra predmeta
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
ESPB 4
Broj časova 5
Semestar 6
Status predmeta Obavezni