Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16ST44
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 2
Status predmeta Izborni
Razumevanje studenata kako se razvijaju i održavaju algoritmi za korišćenje i upravljanje različitim strukturama podataka.
Studenti će naučiti kako se primenjuju glavni postupci kreiranja, održavanja, pretraživanja i konsultacije različitih algoritamskih struktura.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
• Uvod: Pojam tipa, apstraktnog tipa i strukture podataka. Elementi od kojih se gradi struktura
• Apstraktni tipovi: lista, stek, red, uređeno i binarno stablo, skup, rečnik, prioritetni red
• Pregled struktura podataka: vezana lista i druge vezane strukture, heš tablica, stek
• Algoritmi za obavljanje osnovnih operacija nad strukturama: ubacivanje i izbacivanje podataka, traženje, ispis sadržaja
• Primena opisanih struktura u složenijim algoritmima: sortiranje i sažimanje nizova podataka, aritmetički izrazi, rekurzivni postupci
• Opšte strategije za konstrukciju algoritama: podeli pa vladaj, dinamičko programiranje, pohlepni pristup, bektreking, lokalno pretraživanje
• Rukovanje datotekama u postupcima pretraživanja, konsultacije, kreiranja i spregnutim postupcima
Praktična nastava
Rad na zadacima povezanim sa navedenim algoritamskim strukturama
Literatura
1. M.A. Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis in C++, 4th edition. Prentice Hall, Englewood Cliffs NJ, 2013.
2. K. Mehlhorn, P. Sanders, Algorithms and Data Structures: The Basic Toolbox. Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2010.
3. B. Jošanov, Z. Budimac Projektovanje algoritama, Novi Sad : Viša poslovna škola, 2000.
predavanja , rad u računarskoj laboratoriji, prezentacije, diskusije
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 25
provera znanja u toku nastave (kolokvijumi) 30 usmeni ispit 30
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10